Μια διαδραστική παράσταση μυστηρίου με τίτλο «EKEINH» από την ομάδα Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δράματος (CBD), πρόκειται να παρουσιαστεί στο θέατρο Art 63, στο πλαίσιο Masterclass για τον Αυτισμό.

Πρόκειται για μια παράσταση που ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στον αυτισμό, χαρτογραφεί μέσα από ένα παιχνίδι μυστηρίου διαδρομές συνάντησης δυο φαινομενικά ασύμβατων κόσμων. Παιχνίδια του φωτός και της σκιάς λειτουργούν καταλυτικά, καθώς μεταμορφώνουν τον σκηνικό χώρο, έμψυχα και άψυχα αντικείμενα, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα που καταδεικνύει την υποκειμενικότητα της αλήθειας. Το κουβάρι της ιστορίας αρχίζει να ξετυλίγεται με την ενεργή συμμετοχή του κοινού στη δράση. Μέσα από μια αλληλουχία δράσεων και εικόνων, το κοινό οδηγείται να κατανοήσει βιωματικά την πολυπλοκότητα των άγραφων κοινωνικών κανόνων συμπεριφοράς που πολλοί από εμάς θεωρούν δεδομένους και να αντιληφθεί την απόσταση και τη διαδρομή που πρέπει κάποιος να διανύσει για να τους αποκωδικοποιήσει.

Η παράσταση αποτελεί μέρος ενός 4ωρου masterclass για θεραπευτές και γονείς, που στόχο έχει την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών με την καινοτόμο μέθοδο του Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δράματος (ΓΣΔ).

Η παράσταση θα λάβει χώρα το Σάββατο 2 Απριλίου στο χώρο τέχνης Art 63.Θα προηγηθεί της δρος Καρνέζη αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και την προέλευση αυτών των δυσκολιών.