Η Roche ήταν χρυσός χορηγός του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum VII), υποστηρίζοντας και προωθώντας έμπρακτα την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, σχετικά με τις καίριες προκλήσεις που αφορούν στο χώρο της υγείας μετά την πανδημία Covid στην Ελλάδα.

Με αφορμή τη χορηγία της Roche Hellas στο Φόρουμ, η Ρομίνα Σιατερλή, Policy and Communications Excellence Lead της εταιρείας, δήλωσε ότι «Στη Roche εστιάζουμε εδώ και 125 χρόνια στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς και την κοινωνία, εξερευνώντας και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους. Αυτή την αποστολή υπηρετούμε και μέσα από τη συμμετοχή μας στο δημόσιο διάλογο και σε καταξιωμένους θεσμούς, όπως το Φόρουμ των Δελφών. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες που παρέχει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων υγειονομικών προκλήσεων στο χώρο της υγείας. Να κινητοποιήσουμε και να συμβάλουμε στην υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα: μια νέα προσέγγιση, που αξιοποιεί τη δύναμη των δεδομένων, της αναλυτικής και των ψηφιακών εργαλείων για να προσαρμόσει την ιατρική φροντίδα στις μοναδικές ανάγκες κάθε ασθενή, επιτρέποντας έτσι καλύτερες εκβάσεις και αποδοτικότερη χρήση των πόρων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θανάσης Ακάλεστος, Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas, επεσήμανε ότι «Η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα καλύπτει όλο το φάσμα της φροντίδας υγείας: από την πρόληψη και τη διάγνωση, μέχρι την επιλογή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της θεραπείας. Στη Roche εστιάζουμε στρατηγικά στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά διαγνωστικά μέσα, φαρμακευτικά προϊόντα και ψηφιακές λύσεις. Παράλληλα, επιδιώκουμε να είμαστε ένας χρήσιμος επιστημονικός σύμμαχος για την επιτυχή υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου στη χώρα μας, αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία μας και επενδύοντας σε συνεργασίες με όλους τους φορείς και τους εμπλεκόμενους στο σύστημα». Η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα αποτέλεσε το αντικείμενο και μιας ενδιαφέρουσας θεματικής συζήτησης στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογραμμίστηκε ότι η διεθνής εμπειρία έχει δείξει πως οι αποφάσεις που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων μπορούν να θωρακίσουν τα συστήματα υγείας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος.