Θετική άποψη για την εταιρική φήμη της φαρμακοβιομηχανίας εξέφρασε η πλειοψηφία των ασθενών που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα, το 59%  δήλωσαν ότι ο κλάδος είχε «Εξαιρετική» ή «Καλή» εταιρική φήμη, έως και το 76%  δήλωσαν ότι η φαρμακοβιομηχανία ήταν «Πολύ αποτελεσματική» ή «Αποτελεσματική» στην παροχή υποστήριξης σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Patient View και σε αυτήν συμμετείχαν 2.150 ομάδες  ασθενών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα/ΕΛΕΑΝΑ. Οι ομάδες ασθενών που ερωτήθηκαν το 2021 είχαν έδρα  στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική και Λατινική Αμερική και την Ασία.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των ομάδων ασθενών που ερωτήθηκαν το 2021, συνέχισαν να πιστεύουν ότι η φαρμακοβιομηχανία  θα μπορούσε ακόμα να κάνει πολύ περισσότερα σε αρκετούς τομείς: διαφάνεια,  επικοινωνία της πολιτικής για τη διαφθορά, βελτίωση πρόσβασης στα φάρμακα και  εμπλοκή ασθενών στην έρευνα και ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την έρευνα ,  η κατάταξη των εταιρειών είναι:

Οι πέντε πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες, ανάμεσα σε 47 εξ `αυτών, για τη συνολική εταιρική τους φήμη το 2021:

ViiV Healthcare, 1η | Pfizer, 2η | Roche/Genentech, 3η | Gilead Sciences, 4η | και Janssen, 5η.

Οι τρεις πρώτες «μεγάλες» φαρμακευτικές εταιρείες, ανάμεσα σε 13 εξ’ αυτών, κατατασσόμενες  για τη συνολική εταιρική τους φήμη το 2021: Pfizer, 1η | Roche/Genentech, 2η | και Janssen, 3η.

Οι 3 πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες γενοσήμων, ανάμεσα σε 5 εξ’ αυτών, κατατασσόμενες για τη συνολική εταιρική τους φήμη το 2021: Sun Pharma, 1η | Sandoz, 2η| και     Mylan, 3η.

Οι  ομάδες ασθενών πιστεύουν ότι η ανταλλαγή σχολίων και εμπειριών σχετικά με το εάν η φαρμακευτική βιομηχανία (και μεμονωμένες φαρμακευτικές εταιρείες) ανταποκρίνεται/ονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, θα βοηθήσει τον κλάδο να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις για τη βελτίωσή του, με ουσιαστικούς τρόπους.

Πολλές από τις 47 φαρμακευτικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα «Εταιρική φήμη της Φαρμακοβιομηχανίας, 2021» χτίζουν στρατηγικές γύρω από τους ασθενείς και τα συμπεράσματα που παρέχουν τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να επηρεάσουν τα μοντέλα και τις προσεγγίσεις τους, επιτρέποντας στις εταιρείες να ευθυγραμμιστούν πιο στενά με τις ανάγκες και τις προοπτικές των ασθενών.

Η ετήσια διαδικτυακή έρευνα «Εταιρική Φήμη της Φαρμακοβιομηχανίας» της PatientView, μετρά διάφορες πτυχές της απόδοσης της φαρμακοβιομηχανίας—όλες από την οπτική γωνία ασθενών και ομάδων ασθενών. Οι ερωτήσεις της έρευνας προς τις ομάδες ασθενών που ερωτήθηκαν εμπίπτουν σε δύο τομείς: α) στην απόδοση της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο σύνολό της, σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες υγειονομικής περίθαλψης, β) στις επιδόσεις των μεμονωμένων φαρμακευτικών εταιρειών (47 συνολικά στην έρευνα του 2021). Οι εταιρείες αξιολογούνται από ομάδες ασθενών που ερωτήθηκαν, για την απόδοσή τους σε εννέα δείκτες εταιρικής φήμης. Ένας νέος, 10ος δείκτης, προστέθηκε στην έρευνα του προηγούμενου έτους, εξετάζοντας την υποστήριξη των εταιρειών στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Αυτός ο δείκτης διατηρήθηκε στην έρευνα του 2021.