Ιστορική μέρα για το κίνημα των ασθενών χαρακτηρίζει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας τη θεσμοθέτηση της «φωνής των ασθενών», με το άρθρο 60 του Νόμου 4931/2022 «Γιατρός για όλους», που ψηφίστηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, από την Ολομέλεια της Βουλής. Όπως επισημαίνει η Ένωση, ήταν εισήγηση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη. Το εν λόγω αρθρο στο νόμο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», εισάγει το θεσμικό ρόλο των συλλόγων ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών της υγείας, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο αξιολόγησης και βελτίωσης του συστήματος υγείας, που αντιμετωπίζει τον ασθενή ως ισότιμο μέλος.

Η Ένωση δεσμεύεται να διερευνήσει με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλά και με τους συναφείς οργανισμούς και αρμόδια όργανα της Πολιτείας, τις ευκαιρίες, τη σκοπιμότητα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη θεσμική συμμετοχή και εκπροσώπηση των ασθενών. «Προσβλέπουμε στην πρόσκληση του Υπουργού για μια συνάντηση εργασίας και στις Υπουργικές Αποφάσεις που θα υλοποιήσουν την πρόθεση της Πολιτείας» αναφέρει, τέλος, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας.