Η υγεία και η ειρήνη βρίσκονται στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας που διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη Γενεύη, από τις 22 έως τις 28 Μαΐου. Στο πλαίσιο της κορυφαίας αυτής διεθνούς συνάντησης για τα θέματα της υγείας, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η οποία εκπροσώπησε την χώρα, κατά την διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής Α, τοποθετήθηκε σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα μας, όσον αφορά τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου της. Ειδικότερα, στην ομιλία της τόνισε ότι πρόσφατα εγκαινιάστηκε το Γραφείο Ποιότητας και Ασφάλειας του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα και ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Π.Ο.Υ. για την Ποιότητα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους. Παράλληλα, αναπτύσσεται δίκτυο τηλεψυχιατρικής σε όλη τη χώρα, ιδίως για κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Επίσης, μέσω της δημιουργίας δικτύου κινητών μονάδων μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Επικράτεια. Επίσης, ανέφερε ότι στην Ελλάδα, διοργανώθηκε Σύνοδος Κορυφής για την Ψυχική Υγεία τον Ιούλιο του 2021, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. Ευρώπης, η οποία ήταν η πρώτη υβριδική σύνοδος κορυφής για την ψυχική υγεία κατά την πανδημία. Η Σύνοδος Κορυφής οδήγησε στη Διακήρυξη των Αθηνών για την Ψυχική Υγεία, ένα σημείο αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2025, και την έναρξη του Πανευρωπαϊκού Συνασπισμού Ψυχικής Υγείας του Π.Ο.Υ. Η Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) για τη δημιουργία, επαρκώς χρηματοδοτούμενων και στελεχωμένων, σύγχρονων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα.