Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το τραπέζι που οργάνωσε η Σταυροπούλου Γκιόκα, Διευθύντρια της Ελληνικής Τράπεζας ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΙΒΕΕΑ για τις καινοτόμες θεραπείες από τα κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) κατά τη διάρκεια του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας. Το ΟΠΑ, περιέχει μια πληθώρα κυτταρικών πληθυσμών, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν στις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση του κάθε ασθενούς. Το ΟΠΑ εμπεριέχει κυτταρικούς πληθυσμούς απαραίτητους για την ειδική ανοσιακή απάντηση οι οποίοι με την κατάλληλη επεξεργασία αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της άμυνας στα κακοήθη νοσήματα.

Τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα βοηθούν στην αντιμετώπιση της αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Graft Versus Host Disease -GVHD), τα γενετικά τροποποιημένα Τ και ΝΚ κύτταρα Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Τ κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (Chimeric Antigen Receptor T cells – CART cells), στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αιματολογικών κακοηθειών και οι μονοκυτταρικοί πληθυσμοί του ΟΠΑ βοηθούν στην βελτίωση των ασθενών με νευρολογικά νοσήματα. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα του στρώματος (Mesenchymal Stromal Cells-MSCs) από την βαρτόνειο γέλη (Wharton’s jelly ) του ιστού του ομφαλίου λώρου, παίζουν ρόλο στην GVHD, στην καρδιολογία ,στα άτονα έλκη και τελευταία στο οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ARDS) που συσχετίζεται με τον COVID-19.