Για κίνδυνο διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ από την μη περαιτέρω ανανέωση της υπαλληλικής σχέσης 700 περίπου γιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πανδημίας, κάνει λόγο σε ερώτησή του προς τον Υπουργός Υγείας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νικόλαος Μανωλάκος.

¨Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ερώτησης, Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υγειονομικών αναγκών, συνεπεία της πανδημίας, με το Νόμο 4745/2020, προβλέφθηκε η δυνατότητα των ιατρών, πού επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους για ένα εξάμηνο, ήτοι έως 30/06/2021.

Ακολούθως, με τους Νόμους 4812/2021 και 4865/2021, η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία των ανωτέρω ιατρών παρετάθη για δύο ακόμη διαδοχικά εξάμηνα, έως 30/06/2022. Οι, υπό συνταξιοδότηση ιατροί ΕΣΥ υπολογίζεται ότι ανέρχονται περίπου σε 700 σε όλη την χώρα.

Την 31/5/2022 αποφασίστηκε η μη περαιτέρω παράταση τις υπηρεσίας τους και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης τους στις 30/06/2022, εξαιρούμενων μόνο των ειδικοτήτων των αναισθησιολόγων και των νεφρολόγων, για τους οποίους υπήρχε η σχετική μνεία ότι, θα υπάρξει ειδική διάταξη παράτασης της υπηρεσίας τους.

Επειδή ο υγειονομικός κίνδυνος και άρα οι πιεστικές συνθήκες για το ΕΣΥ δεν έχουν ακόμα εκλείψει, ενώ δεν έχει  ακόμα προκηρυχθεί η πλήρωση των κενών θέσεων, που αναμένεται να προκύψουν μετά την αποχώρηση των 700 ιατρών, ο Υπουργός Υγείας ερωτάται εάν προτίθεται, να παρατείνει για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη, την παραμονή τους στο ΕΣΥ.