Για το έργο x-eHealth και τον νέο ευρωπαϊκό μορφότυπο του ηλεκτρονικού φακέλου για την υγεία -έναν οδικό χάρτη για την Ευρώπη και το [email protected], αναφέρθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο Health IT ο Αλέξανδρος Μπέρλερ, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas, IHE Europe.

Το X-eHealth και ο ηλεκτρονικός μορφότυπος ανταλλαγής δεδομένων σκοπεύουν να συμβάλουν στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ψηφιακή ενιαία αγορά υγείας στην Ευρώπη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στην ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους και κοινή χρήση των δεδομένων, στα καλύτερα δεδομένα για την προαγωγή της έρευνας, στην πρόληψη ασθενειών και στην εξατομικευμένη υγεία και περίθαλψη και στα ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των πολιτών και την παροχή ασθενοκεντρικής περίθαλψης.

Με τη σύσταση (EE) της επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, θεσπίζεται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας που περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας και την διασυνοριακή ανταλλαγή τους, το σετ προδιαγραφών για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων σε ορισμένους τομείς πληροφοριών υγείας (βάση αναφοράς EEHRXF) και τη διαδικασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Το X-eHealth σκοπεύει να δημιουργήσει τις βάσεις αλλά και να αποτελέσει δέσμευση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών φακέλων υγείας με στόχο την επίτευξη ασφαλούς, διαλειτουργικής και διασυνοριακής πρόσβασης στα δεδομένα. Με βάση το ήδη υπάρχον Patient Summary, το X-eHealth θα θέσει τα θεμέλια για ένα κοινό πλαίσιο για 4 τομείς δεδομένων υγείας/domains (ιατρικές απεικονίσεις, νοσοκομειακά εξιτήρια, εργαστηριακά αποτελέσματα και σπάνιες παθήσεις) και να προωθήσει έναν διαλειτουργικό ευρωπαϊκό χώρο για δεδομένα υγείας, συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος HL7 Hellas.

Πριν πάμε όμως σε παραγωγική διαδικασία θα πρέπει τα δεδομένα που ανταλλάσσουμε να είναι σωστά και για τους γιατρούς και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα δοκιμών ώστε να επιτευχθεί κοινός τρόπος συλλογής δεδομένων με κοινό κώδικα μετρήσεων, συμπλήρωσε ο κ. Μπέρλερ κλείνοντας την ομιλία του.