Την πλατφόρμα eHealthPass.XDS -a Digital Transformation Enabler, παρουσίασε ο κ. Nenad Zivkovic, Product Development Manager της GNOMON INFORMATICS S.A, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 5ου HealthIT conference.

Η πλατφόρμα eHealthPass.XDS ( IHE Cross-Enterprise Document Sharing), αξιοποιεί όλα τα οφέλη του cloud computing. To ηλεκτρονικό αυτό προϊόν παρέχει στους πολίτες την πλατφόρμα δεδομένων υγείας, προσφέρει πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα διατηρεί τον έλεγχο και την ασφάλεια της ιδιωτικότητάς τους,  ανέφερε ο κ. Zivkovic.

Το ehealthPass.XDS είναι μια απλή αλλά δυνατή ιδέα. Είναι μια πλατφόρμα καθαρά ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, συμβατή με αγνωστικά πρότυπα περιεχομένου και έχει δοκιμαστεί και αναπτυχθεί σε σενάριο χώρας καθώς και σε διασυνοριακό σενάριο. Συνδυάζει πολλαπλά προφίλ IHE και πρότυπα πληροφορικής υγειονομικής περίθαλψης που επιτρέπουν ροές εργασιών πέρα ​​από την απλή ανταλλαγή μέσα από ένα περιβάλλον ενισχυμένο με ακρίβεια και ασφάλεια και με δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας, τόνισε κλείνοντας ο κ. Zivkovic.