Aλλαγές στον τρόπο υπολογισμού ποσού της αυτόματης επιστροφής για κατασκευαστή ή εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή για την περίπτωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής από την 1η Ιουλίου προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή. Συγκεκριμένα, αλλάζει το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ως εξής: «2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής για κάθε συμβεβλημένο πάροχο και ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, για κάθε κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, ή για κάθε εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται, υπολογίζεται με βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας.

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά από την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ διαπιστώνεται η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23.7.2013, με τις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή, εγκρίνονται αναδρομικώς. Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.».