Ανάσα για τους ασθενείς με χρόνιο νευροπαθητικό πόνο αποτελεί το Μητρώο Νευροπαθητικού Πόνου. Πρόκειται για μία διαδραστική και εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα

( http://grpalliative.gr/mnp/), μέσω της οποίας οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αντλήσουν χρήσιμα δεδομένα για το «ταξίδι» των ασθενών μέχρι τη διάγνωση του πόνου, τα οποία τους βοηθούν να επιλέξουν και να χορηγήσουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία για την ανακούφισή τους. Αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνεται η βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών και να μειώνονται ο χρόνος διάρκειας της επίσκεψης στο γιατρό, αλλά και η οικονομική επιβάρυνση του εθνικού συστήματος υγείας.

Ωστόσο, το Μητρώο, που συμπληρώνει 6 χρόνια λειτουργίας, δεν είναι εθνικό, ως όφειλε να είναι, αλλά αποτελεί πρωτοβουλία και δημιούργημα της Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α). Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας δεν έχει αναγνωρίσει τον πόνο ως ίδια νόσο, γι’ αυτό και ακόμη και τα Κέντρα Πόνου δεν έχουν ενταχθεί στους οργανισμούς των νοσοκομείων, αλλά λειτουργούν χάρη στη εθελοντική προσφορά των ειδικά εκπαιδευμένων αναισθησιολόγων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων σχετικών δεδομένων, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α), Αθηνά Βαλαδούκα, κατά τη διάρκεια του 39ου ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου (ESRA), οι εργασίες του οποίου άρχισαν χθες.

Το ταξίδι του ασθενούς

Σύμφωνα με την ίδια, μέσω του Μητρώου έχουν καταγραφεί δημογραφικά στοιχεία από τα οποία αντλούνται συμπεράσματα για τους ασθενείς που πονάνε, αλλά δεν καταγράφονταν πουθενά.

«Έχει γίνει καταγραφή νόσων με νευροπαθητικό πόνο, τόσο καλοήθη όσο και καρκινικό, με το πλεονέκτημα για τους ασθενείς να αναγνωρίζεται αυτός ο ειδικός πόνος, που δεν είναι γνωστός σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Σύμφωνα με τις εγγραφές, το ταξίδι του ασθενούς μέχρι να διαγνωστεί ο πόνος του διαρκεί κατά μέσο όρο 1,5 χρόνο. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νευροπαθητικό στοιχείο. Για παράδειγμα, ο πόνος μέσης έχει  37% νευροπαθητικό πόνο, όπως φαίνεται από τις εγγραφές στο Μητρώο, ενώ ο καρκινικός πόνος 7,9%. Πιστεύουμε ότι οι ασθενείς δεν παραπέμπονται από τους ογκολόγους στα Κέντρα Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, τα οποία δυστυχώς υπολειτουργούν εξαιτίας της μη στήριξης από την πολιτεία», επισημαίνει.

Παράλληλα, τονίζει ότι «μέσω του Μητρώου γίνεται καταγραφή των θεραπειών, των φαρμάκων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα Κέντρα Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, οπότε βελτιώνεται η θεραπευτική προσέγγιση και μειώνονται ο χρόνος της ιατρικής επίσκεψης και η οικονομική επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Στόχος μας είναι να βρούμε οικονομική στήριξη για την επέκταση του Μητρώου σε όλα τα είδη πόνου, για τη σωστή λειτουργία των Κέντρων Πόνου σε όλη την Ελλάδα και την τήρηση δεδομένων σε όλα τα κέντρα».

Παράλληλα, τονίζει ότι «μέσω του Μητρώου γίνεται καταγραφή των θεραπειών, των φαρμάκων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα Κέντρα Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, οπότε βελτιώνεται η θεραπευτική προσέγγιση και μειώνονται ο χρόνος της ιατρικής επίσκεψης και η οικονομική επιβάρυνση του συστήματος υγείας.