Πολύ ασφαλής είναι η χρήση της ιβουπροφαίνης (Nurofen) για την αντιμετώπιση του πόνου όταν δεν υπερβαίνεται η συνιστώσα δόση  (3 δισκία το 24ωρο), σύμφωνα με  μεταναλύσεις  και κλινικές έρευνες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχετική διάλεξη από τον Μανώλη Συμβουλάκη, Γαστρεντερολόγο, Δ/ντη Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής.

Το προφίλ Ασφάλειας/ανοχής της ιβουπροφαίνης, χορηγούμενο πάντα στους κατάλληλους ασθενείς σε OTC δόση και μέχρι 5 ημέρες, είναι συγκρίσιμο με αυτό της παρακεταμόλης και του Placebo. Συγκεκριμένα  ανασκόπηση  15 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων  κλινικών ερευνών στις οποίες έγινε σύγκριση ημερήσιας δόσης ιβουπροφαίνης 200-400 mg, παρακεταμόλης  650-1000 mg και placebo, έδειξε  ότι η ιβουπροφαίνη είχε τις ίδιες ανεπιθύμητες δράσεις  με το placebo και καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα 3 ώρες μετά την χορήγηση.  Επιπλέον η ανασκόπηση έδειξε ότι : 30 λεπτά μετά την χορήγηση η ιβουπροφαίνη (Nurofen)  έχει καλύτερο αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε δόσης της Ασπιρίνης. 1 ώρα μετά την χορήγηση η ιβουπροφαίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη αναλγησία από την παρακεταμόλη.

Οι ασθενείς προτίμησαν την ιβουπροφαίνη σε μεγαλύτερο ποσοστό. Όμοιος σχεδόν ήταν και ο αριθμός των ανεπιθυμήτων δράσεων σύμφωνα με επόμενη ανασκόπηση 8 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών, ανάμεσα και στην ημερήσια δόση ιβουπροφαίνης 800-1200mg και placebo. Μια τρίτη ανασκόπηση 128 συγκριτικών διπλών τυφλών  τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών  με ιβουπροφαίνη και παρακεταμόλη, κατέδειξε ότι οι δύο ουσίες  έχουν ισοδύναμο προφίλ ασφάλειας. Συμπερασματικά,κατέληξε ο ειδικος,  επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το ποσοστό των σοβαρών γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση των μη στεροειδών  αντιφλεγμονωδών είναι συγκριτικά χαμηλός. Τα σοβαρά γαστρεντερικά περιστατικά εμφανίζονται στο 1% των ασθενών κάθε χρόνο και συμβαίνουν όταν υπάρχει χρήση υψηλών δόσεων σε μακροχρόνια θεραπεία και σε χρόνιες καταστάσεις. Σε συνιστώσες δόσεις των μη συνταγογραφούμενων, η εμφάνιση γαστρεντερικών περιστατικών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά που έλαβαν ιβουπροφαίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι παρόμοια με αυτή της παρακεταμόλης.