Η δημοσιογραφική ομάδα του Health Daily ολοκλήρωσε τη νέα επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού «Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδος: Δράσεις 2021/2022», συμπεριλαμβάνοντας πολλούς νέους συλλόγους και παρουσιάζοντας λεπτομερώς τις τρέχουσες και προσεχείς δράσεις ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και διεκδίκησης. Ο Οδηγός από την πρώτη του έκδοση αγκαλιάστηκε από τους συλλόγους ασθενών καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας, το Υπουργείο Υγείας, τους συλλογικούς φορείς του χώρου και, κυρίως, τους απλούς πολίτες.

Η παρούσα έκδοση φιλοξενεί 85 συλλόγους, οι οποίοι  πλέον έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές δράσεις και συνεργασίες πανευρωπαϊκού σε πολλές περιπτώσεις επιπέδου.

Αναλυτικότερα, ο εν λόγω οδηγός αποτελεί:

  • έναν κατάλογο με τα στοιχεία των σημαντικότερων οργανώσεων, κοινοτήτων και συλλογικοτήτων ασθενών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας,
  • ένα δυναμικό μέσο με το οποίο οι Σύλλογοι Ασθενών μπορούν να διαδώσουν το έργο τους και για να προσελκύσουν νέα μέλη και εθελοντές,
  • έναν χάρτη πληροφοριών στα χέρια των ασθενών χρονίων παθήσεων που θέλουν να μάθουν περισσότερα και να συναντήσουν επαγγελματίες υγείας, φορείς και ασθενείς με την ίδια πάθηση
  • ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματία Υγείας που χρειάζεται ενημέρωση και πληροφόρηση για τις δράσεις συλλόγων ασθενών αναφορικά με συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

H φετινή έκδοση φιλοξενεί επίσης συνέντευξη του αείμνηστου καθηγητή των Οικονομικών της Υγείας Γιάννη Κυριόπουλου καθώς και του πρόσφατα διεθνώς βραβευμένου Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστου Λιονή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης η ενότητα «Επιπτώσεις COVID-19» στις καταχωρήσεις των συλλόγων καθώς αποτυπώνουν τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία στην πορεία της θεραπείας τους.

Το Health Daily, µε την παρούσα έκδοση, συνεχίζει να στηρίζει το έργο των συλλόγων ασθενών και να προωθεί τις διεκδικήσεις τους.  Πολύτιμοι αρωγοί στην υλοποίηση του φετινού οδηγού υπήρξαν οι:  Bristol Myers Squibb, GENESIS Pharma, Janssen-Cilag, Pfizer Hellas, Sanofi, Takeda Hellas Φαρμακευτική ΑΕ, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη αξία του οδηγού «Δράσεις Συλλόγων Ασθενών». Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» ζήτησε και έλαβε την άδεια από το Health Daily να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του οδηγού στο διδακτικό υλικό του εν λόγω Προγράμματος.