Την επικαιροποίηση της ασφάλειας των εμβολίων κατά της CoViD, δημοσιοποίησε την Παρασκευή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με βάση έγγραφο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η επικαιροποίηση ασφαλείας περιλαμβάνει τα εξής:

  • Comirnaty (Pfizer): Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας.
  • Valneva (Valneva Austria GmbH): Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας. Μέχρι τις 26 Ιουνίου 2022, το εμβόλιο COVID-19 (αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο) Valneva δεν είχε ακόμη χρησιμοποιηθεί στην ΕΕ/ΕΟΧ.
  • Jcovden (Janssen – Cilag): Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας.
  • Nuvaxovid (Novavax): H αναφυλαξία, η παραισθησία και υπαισθησία θα συμπεριληφθούν στις εγκεκριμένες πληροφορίες του προϊόντος ως ανεπιθύμητες ενέργειες του Nuvaxovid. Η αξιολόγηση της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας  είναι ακόμη σε εξέλιξη.
  • Spikevax (Moderna): Το εκτεταμένο οίδημα στο άκρο που πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός θα συμπεριληφθεί στις εγκεκριμένες  πληροφορίες του προϊόντος ως ανεπιθύμητη ενέργεια του Spikevax.
  • Vaxzevria (AstraZeneca): Οι εμβοές, η παραισθησία και υπαισθησία θα συμπεριληφθούν στις εγκεκριμένες πληροφορίες του προϊόντος ως ανεπιθύμητες ενέργειες του Vaxzevria.

O EMA αναφέρει ότι τα παραπάνω έχουν προκύψει μετά συνολικούς αριθμούς ύποπτων παρενεργειών που έχουν αναφέρει άτομα και επαγγελματίες υγείας μετά τη χρήση εμβολίου για τον COVID-19 στην ΕΕ και τον ΕΟΧ. Τα αναφερόμενα περιστατικά αφορούν ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή ιατρικά συμβάντα που έχουν παρατηρηθεί μετά τον εμβολιασμό, αλλά που δεν σχετίζονται απαραίτητα με ή δεν προκαλούνται από το εμβόλιο. Το πρόβλημα μπορεί να συνέβη ούτως ή άλλως, για παράδειγμα, λόγω ενός άσχετου προβλήματος υγείας. Επίσης ορισμένα άτομα μπορεί να μην έχουν αναφέρει τις παρενέργειές τους, ιδιαίτερα εάν ήταν ήπιες.