Το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ», αποτέλεσμα σύμπραξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) και της Novartis Hellas σε συνεργασία με τη Thrive Global Greece , απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις και συγκεκριμένα: Ασημένιο βραβείο στα Patient Partnership Awards, δεύτερη θέση στα Αριστεία της Ε.Ε.Φα.Μ και χάλκινο βραβείο στα Hellenic Responsible Business Awards 2022. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να παρέχει, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), αρθρογραφίας, videos, podcasts και online οδηγών, όλα τα απαραίτητα εφόδια και συμβουλές στους φροντιστές, ούτως ώστε να τους θωρακίσει και να τους ενδυναμώσει.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, μέσω του προγράμματος, οι φροντιστές είχαν 24ωρη πρόσβαση σε πλούσιο υλικό σχετικά με τη διαχείριση του άγχους, την καλύτερη ποιότητα ύπνου, τη σωστή διατροφή, την κίνηση και τις ανθρώπινες σχέσεις, το οποίο ανανεωνόταν σε εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα προέτρεπε τους φροντιστές να υιοθετήσουν συνήθειες που προάγουν την ευεξία και ψυχική ισορροπία, μειώνοντας το καθημερινό άγχος ώστε να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις του ρόλου τους.
Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του «ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» συνέβαλε καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και φροντιστών, γεγονός που αποδεικνύεται από στοιχεία όπως η άμεση και θετική ανταπόκριση της κοινότητας των φροντιστών, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες οι οποίοι υπερκάλυψαν τις διαθέσιμες θέσεις, η αυξημένη επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του προγράμματος (3,5 χιλιάδες επισκέψεις), όπως και το υψηλό ποσοστό εγγεγραμένων χρηστών στους προσφερόμενους online οδηγούς. Επίσης η συνεχής ανατροφοδότηση με εποικοδομητικά σχόλια αλλά και ο ενθουσιασμός των φροντιστών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλιών.