Τη δυνατότητα και στους στρατιωτικούς γιατρούς να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ ως προσωπικοί γιατροί δίνει εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «στο θεσμό του προσωπικού ιατρού εντάσσονται όλοι οι ιατροί των ειδικοτήτων της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Παθολογίας και οι ιατροί εργασίας που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιατρείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό ιατροί των ως άνω ειδικοτήτων οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μέσω μονοπρόσωπου νομικού προσώπου ως μοναδικοί εταίροι αυτού (μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ΜΕΠΕ κλπ) δύνανται να συμβληθούν ως προσωπικοί ιατροί και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση. Κατ’ ακολουθίαν, και οι στρατιωτικοί ιατροί που διατηρούν προσωπικό ιατρείο δύνανται να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ ως προσωπικοί ιατροί».