Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί το συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως, αλλά και τη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Στη χώρα μας έρχεται τρίτος στη σχετική λίστα μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα αγγειακά εγκεφαλικά. Παρά τη σημαντική πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της θεραπείας, η πενταετής επιβίωση των ασθενών δεν ξεπερνάει το 15%. Αιτίες γι’ αυτό είναι μεταξύ άλλων η καθυστερημένη διάγνωση και η καθυστέρηση της παραπομπής για  αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια νόσο, η οποία στα αρχικά στάδια δεν παρουσιάζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα να διαφεύγει της προσοχής και να διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όπου η αντιμετώπιση είναι δυσχερής και η πρόγνωση επιβαρυμένη. Υπολογίζεται ότι ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί περισσότερες ανθρώπινες απώλειες απ’ ότι συνολικά οι τρεις άλλοι συχνότεροι καρκίνοι (μαστού, παχέος εντέρου και προστάτη), με συνέπεια να αποτελεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα.

Είναι προφανές με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η κατάρτιση ενός οργανωμένου εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα με εμπλοκή όλων των αρμοδίων φορέων και με σκοπό την καταπολέμηση της νόσου και την άμβλυνση των συνεπειών της. Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας ως αρμόδια επιστημονική εταιρεία για το συντονισμό της αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο από την πρόληψη, τη διάγνωση έως και την αντιμετώπιση, συμμετέχει σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου σχεδίου στηριζόμενου σε τρεις βασικούς άξονες: 1.πρόληψη, 2.έγκαιρη διάγνωση και 3.εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι προτεινόμενες ενέργειες, ορισμένες εκ των οποίων ήδη έχουν δρομολογηθεί, συμπεριλαμβάνουν ευρεία συνεργασία μεταξύ επιστημονικών εταιρειών, συλλόγων ασθενών και θεσμικών εκπροσώπων της πολιτείας.

Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας, η ΕΟΠΕ σε συνεργασία με τις Επιστημονικές Εταιρείες Πνευμονολόγων, Ακτινολόγων, Συλλόγους ασθενών και τη Φαρμακευτική Εταιρεία Astra Zeneca εντάχθηκαν στη διεθνή συμμαχία “The Lung Ambition Alliance” (https://www.lung.ambitionalliance.com) και υλοποίησαν την καμπάνια «Μην Περιμένεις» (www.minperimeneis.gr). Πρόκειται για Εκστρατεία Ενημέρωσης του Κοινού για τις εξελίξεις στην πρόληψη του καρκίνου, με κύριους άξονες αφενός την μαζική ευαισθητοποίηση του κοινού και αφετέρου την ανάδειξη της ανάγκης σχεδιασμού και υλοποίησης από την Πολιτεία οργανωμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα με τη χρήση της Aξονικής Tομογραφίας Θώρακα Χαμηλής Δόσης Ακτινοβολίας (LDCT). Υπολογίζεται με βάση αναγωγής των διεθνών στοιχείων -όπως προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή μελέτη NELSON- στον ελληνικό πληθυσμό, ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να σώσει 2.000 ζωές ετησίως.

Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή του καρκίνου του πνεύμονα αποτελεί ένα στοίχημα για μια οργανωμένη πολιτεία. Λέγεται χαρακτηριστικά πως ο καρκίνος πνεύμονα αποτελεί έναν αγώνα δρόμου με ισχυρό αντίπαλο το χρόνο. Μάλιστα η πανδημία του κορωνοϊού –για προφανείς λόγους– τον μετέτρεψε σε αγώνα δρόμου μετ’ εμποδίων. Είναι λοιπόν καιρός να εφαρμοστεί ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να κερδηθεί η μάχη κατά του καρκίνου του πνεύμονα και να αμβλυνθούν οι καταστροφικές συνέπειες της νόσου στη δημόσια υγεία.