Με μεγάλη συμμετοχή ιατρών, ικανοποίηση για την έως σήμερα υψηλή απόδοση και εξαγγελίες για ακόμη πιο ισχυρή ανάπτυξη του Therapis General Hospital τα επόμενα χρόνια, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προσδιορίστηκε η επιτυχής εξέλιξη του νοσοκομείου, ανακοινώθηκαν άμεσα και μακροπρόθεσμα σχέδια και απευθύνθηκε ανοικτή πρόσκληση στο ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την περαιτέρω ανάδειξη του Therapis General Hospital.

Η συνάντηση οργανώθηκε για να αποδοθεί τιμή στην εργασία όλων όσων συνέβαλαν καθοριστικά στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, που ανέδειξαν το Therapis General Hospital ως μια μονάδα με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στον τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας, αλλά και για να επικοινωνηθεί η σημαντικά υψηλή θέση αποδοχής και αναγνώρισης που πολύ γρήγορα βρέθηκε το νοσοκομείο.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε όλους και επισήμανε με ικανοποίηση τη σημαντική συλλογική προσπάθεια. Με αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα οι εκπρόσωποι του Therapis General Hospital δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να «διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο κύκλος ιατρών συνεργατών, και να ανέβει υψηλότερα η αναγνωρισιμότητα του νοσοκομείου».
Ο πρόεδρος του Therapis General Hospital Παναγιώτης Τεκερλέκης εκκίνησε την συνάντηση με ευχαριστίες στους παριστάμενους ιατρούς, συνεργάτες και το προσωπικό του νοσοκομείου. Τόνισε την συμβολή τους στην εκκίνηση και λειτουργία του νοσοκομείου και ανέδειξε το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης που έχει διαμορφωθεί. Κλείνοντας τόνισε: «Είναι η στιγμή να συσπειρωθούμε ακόμη περισσότερο ως ομάδα και να ωθήσουμε το νοσοκομείο μας ακόμη υψηλότερα».