Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, έξω από το Υπουργείο Υγείας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, είχε μεγάλη συμμετοχή καθώς και την υποστήριξη του ΠΙΣ και του ΙΣΑ, ενώ παρευρέθησαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Στο τέλος της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας παραδόθηκε στο Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ι. Κωτσιόπουλο, λόγω απουσίας του Υπουργού Υγείας, Υπόμνημα με τα αιτήματα του Συντονιστικού Οργάνου φορέων ΠΦΥ και προγραμματίστηκε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας την Πέμπτη 22/09/2022 στις 16:30 για την συζήτηση επί των θεμάτων που πλήττουν τον κλάδο της ΠΦΥ.

Στο Υπόμνημα που παραδόθηκε οι Φορείς ζητούν αναστολή της προείσπραξης του 70% του claw back από τις πληρωμές μας,διαγραφή του τεχνητού χρέους του claw back των προηγούμενων ετών, άμεση εφαρμογή θεσμικών μέτρων με στόχευση τον μηδενισμό του claw back του 2023 και
συζήτηση για τα ποιοτικά κριτήρια από μηδενικής βάσης.