Η πανδημία βύθισε την παγκόσμια οικονομία στη μεγαλύτερη ύφεση που υπήρξε ποτέ εν καιρώ ειρήνης, όμως παράλληλα λειτούργησε και ως επιταχυντής στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην επιχειρηματικότητα και στη δημόσια διοίκηση, και ανέδειξε την ανάγκη για αλληλεγγύη και συνεργασία σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece 2022. Πρόσθεσε ότι Η Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός, τα κατάφερε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες της Ε.Ε. στην υγεία και στην οικονομία, παρά τη πολυετή ύφεση στην οποία βρισκόταν. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε πληθώρα μέτρων, που ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα για τη στήριξη υγείας, κοινωνίας και οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση προχώρησε σε ενίσχυση των υποδομών του συστήματος, υπερ-διπλασιασμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σε σύμπραξη και με τον ιδιωτικό τομέα, πρόσληψη 18.000 μόνιμων και έκτακτων γιατρών και υγειονομικών, αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ, με μεσοσταθμική αύξηση των συνολικών αποδοχών τους, κατά 10% από 1.1.2023.Το Υπουργείο Οικονομικών στήριξε με όλες τις δυνάμεις του τον τομέα της Υγείας, διασφαλίζοντας την επαρκή και αδιάλειπτη χρηματοδότησή του, ενώ σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται να διοχετευτούν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο ισχυρού, ανθεκτικού και συμπεριληπτικού συστήματος υγείας.Συγκεκριμένα, υπήρξαν οι εξής πρωτοβουλίες:

1. Αύξηση δαπανών για την Υγεία

Ήδη, από το πρώτο έτος διακυβέρνησης και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας ήταν αυξημένες κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχέση με το 2018, στο ύψος των περίπου 4 δισ. ευρώ.  Το 2020, έτος που εκδηλώθηκε η πανδημία, οι δαπάνες εκτινάχθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ. Αυτές συνέχισαν να αυξάνονται το 2021, και διαμορφώθηκαν στα 5,2 δισ. ευρώ.Ενώ, και στον Προϋπολογισμό του 2022, παρά την υποχώρηση της πανδημίας, οι δημόσιες δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας είναι και πάλι αυξημένες, προσεγγίζοντας τα 5,3 δισ. ευρώ.Μάλιστα, οι συνολικές δαπάνες Υγείας, περιλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών άλλων Υπουργείων και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ανέρχονται στα 11,7 δισ. ευρώ το 2022, ή στο 5,7% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

2. Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας στην Ευρώπη, ύψους 595 εκατ. ευρώ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή θωράκιση της χώρας από μελλοντικούς κινδύνους, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και άλλες υγειονομικές απειλές.

3. Στήριξη του Συστήματος Υγείας και εκτός Προϋπολογισμού Με δωρεές των Ελλήνων πολιτών για την αντιμετώπιση του Covid-19, δωρεά – διάθεση συνολικά 10 ασθενοφόρων σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας.

4. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για την αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας – γεφύρωση του κενού χρηματοδότησης

Αξιοποίηση δυνατότητας από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το νέο ΕΣΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας, προκειμένου αυτό να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προβλέπει την ενίσχυση, τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, των Νοσοκομείων, της Πρόληψης και της Ψηφιακής Υγείας, με επιπλέον πόρους άνω των 1,5 δισ. ευρώ.Οι δράσεις που προβλέπει το Σχέδιο είναι:1. Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας (9,1 εκατ. ευρώ).2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της Υγείας (344,2 εκατ. ευρώ).3. Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (253,9 εκατ. ευρώ). 4. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (54,5 εκατ. ευρώ). 5. Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες (250 εκατ. ευρώ). 6. Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον περίθαλψης και νοσηλείας (12,1 εκατ. ευρώ). 7. Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (317 εκατ. ευρώ). 8. Ίδρυση κέντρου ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (32,5 εκατ. ευρώ). 9. Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των εργαστηρίων κυτταρικής και γενετικής θεραπείας και αιματολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» (7,4 εκατ. ευρώ). 10. Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (271,6 εκατ. ευρώ). Από τις παραπάνω δράσεις, το ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, έχει αναλάβει και δρομολογεί την ωρίμανση των 4 τελευταίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους. Πρόκειται για δράσεις ουσιαστικής σημασίας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.

Clawback

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος clawback, έχει ήδη τρέξει το πρόγραμμα και έχουν ενταχθεί 53 φαρμακευτικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 519 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2023.Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, ένα αναπτυξιακό εργαλείο που καθιστά τη χώρα πόλο έλξης σε όλους τους τομείς της Υγείας, δημιουργεί πλήθος νέων, υψηλής εξειδίκευσης θέσεων εργασίας και ενισχύει την εγχώρια παραγωγή έρευνας και τεχνολογίας.