Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΣΕΒ για την ενίσχυση της καινοτομίας στους τομείς Healthcare /Life Sciences είναι να ενισχύσει το οικοσύστημα καινοτομίας για την υγεία στην Ελλάδα και να συμβάλει ουσιαστικά στο να γίνει η Ελλάδα ένα έθνος που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις παγκοσμίως, όπως τόνισε η Χαριέτα Ελευθεροχωρίνου, μέλος της επιτροπής και Innovation Ventures & Strategic Partnerships, IQVIA. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η φαρμακευτική βιομηχανία είναι μια βιομηχανία 1,2 τρισεκατομμυρίων που αναπτύσσεται από 3 έως 7% παγκοσμίως, ενώ τα τμήματα τεχνολογίας υγείας και βιοφαρμακευτικής καινοτομίας σε αυτόν τον κλάδο αναπτύσσονται κατά 111% από έτος σε έτος. Ο ΣΕΒ με μακρά παράδοση στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εστιάζει ακριβώς σε νεοφυείς επιχειρήσεις που υπολογίζονται γύρω στις 800 στην Ελλάδα, ενώ 100 από αυτές επενδύουν στην υγεία. Στόχος είναι να τις βοηθήσει να αντλήσουν κάποια από αυτά τα κεφάλαια. Αναφέρθηκε σε έρευνα που έτρεξε για να εντοπίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών, η οποία έδειξε ότι το 50% των startups εστιάζει στην ψηφιακή υγεία τώρα, ενώ το 35% έχει μόνο δύο ή τρεις πελάτες και προσπαθεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Το 70% των startups βρίσκεται σε στάδιο seed funding και γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των μεγάλων οργανισμών για να δούμε πως μπορούμε να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τις εταιρίες αυτές να εισέλθουν στην αγορά πιο γρήγορα και μετά να επιταχύνουν.