Για τον τρόπο με τον οποίο η IQVIA συνεργάζεται με κυβερνήσεις, οργανισμούς και παρόχους υγείας για τη δημιουργία λύσεων σε διαφορετικούς τομείς, όπως πχ, η παρακολούθηση της πανδημίας, οι ελλείψεις φαρμάκων, η δημιουργία DRGs κ.ά., μίλησε στο Future of Healthcare in Greece o Nίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής της IQVIA Ελλάδος. Αναφέρθηκε επίσης στο έργο της εταιρείας αναφορικά με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και εργαλείων, που βοηθούν τα νοσοκομεία να βρουν άτομα για κλινικές μελέτες. Στο πεδίο του καρκίνου, η IQVIA συνεργάζεται σε επίπεδο δεδομένων με ευρωπαϊκά ογκολογικά δίκτυα, όπως τα Digicore και Data-Scan, με στόχο να διευκολύνεται η διάγνωση και ο ασθενής να λαμβάνει τη σωστή θεραπεία, με οφέλη τόσο για τον ασθενή, όσο και για τα νοσοκομεία και συστήματα υγείας. Επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας μειώθηκαν σημαντικά οι νέες διαγνώσεις καρκίνου, τόσο στη χώρα μας όσο και πανευρωπαϊκά και είναι σημαντικό οι ασθενείς να μην σταματούν τις προληπτικές εξετάσεις τους. Σχολιάζοντας το πώς η χώρα θα μπορέσει να συγκλίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της υγείας, ο κ. Κωστάρας επεσήμανε ότι αυτό που πολλές φορές λείπει στην Ελλάδα είναι η πολιτική βούληση.