Στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη φαρμακευτική πολιτική στη χώρας μας αναφέρθηκε στην ομιλία της η Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Greece, Ελισάβετ Προδρόμου, στην εισήγησή της στο Συνέδριο Future of Healthcare in Greece. Όπως τόνισε παρά τις θετικές εξελίξεις όπως η αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας (7,7% το 2ο τρίμηνο), η θέσπιση συνυπευθυνότητας στην υπέρβαση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και η εκκίνηση διαρθρωτικών έργων (ΕΚΑΠΥ, μητρώο ογκολογικών ασθενών, διασύνδεση ογκολογικών μονάδων), έχουν υπάρξει και αρνητικά βήματα, όπως διαδοχικά νομοθετήματα για το φάρμακο με αποκλειστικά δημοσιονομικό χαρακτήρα, που στην πλειοψηφία τους μεταφέρουν το βάρος της υπέρβασης στα καινοτόμα φάρμακα, ενώ παράλληλα υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον έλεγχο της ζήτησης.

Η κ Προδρόμου μίλησε για Μη Βιώσιμη Προοπτική στις υποχρεωτικές πληρωμές, δεδομένου ότι αυξήθηκαν 146% μέσα σε έξι χρόνια. Στη συνέχεια η κ Προδρόμου,  επισήμανε κάποιους «μύθους» που υπάρχουν όσον αφορά την φαρμακευτική καινοτομία στη χώρα μας,  παραθέτοντας επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές πληρωμές, η μέση τιμή των καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, είναι ακόμα και κάτω από 0,45 ευρώ ανά μονάδα, δηλαδή μακράν η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη όπως τόνισε. Παράλληλα, όπως είπε, η διείσδυση των γενοσήμων στη χώρα μας, βρίσκεται μόλις στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας για μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική, περιλαμβάνουν: Αξιοποίηση νέων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, Ισότιμη κατανομή του φορτίου της υπέρβασης στη φαρμακοβιομηχανία, και Ουσιαστική εφαρμογή του όρου συνυπευθυνότητα.