Η νέα σύνθεση  του Διοικητικού Συμβούλιου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά τη συνεδρίαση του,  στις 28 Σεπτεμβρίου, έχει ως εξής:  Πρόεδρος : Απόστολος Βαλτάς,  Α’ Αντιπρόεδρος: Σεραφείμ Ζήκας, Β΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Φουτούλης, Γ΄ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καλογερόπουλος, Γεν. Γραμματέας:  Εμμ. Κατσαράκης, Ταμίας: Τάκης Φράγκος, Αναπλ. Γραμματέας: Αθαν. Κουτσούκης, Μέλη: Αλεξ. Τσαπέκος, Ευγενία Μαυρίδου, Αθαν. Παπαθανάσης, Κων/νος Κούβαρης, Ανδρέας Σοφιανόπουλος, Ιωάννης Τσικανδιλάκης , Χαρ. Σαρδέλης  και Ιωάννης Καβαλάρης.