Η Novartis Hellas παρουσιάζει την 6η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 & 2021, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενέργειες και τις επιδράσεις της εταιρείας κατά την προηγούμενη διετία, με πλήρη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG). Εκτενής αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο η Novartis Hellas, στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους ασθενείς και τους ανθρώπους της στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία Covid-19. Το 2021, 3,4 εκατ. Έλληνες πολίτες είχαν πρόσβαση σε 80 θεραπείες της Novartis με 31.385 Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs).

Η εταιρεία πραγματοποίησε το 2021 72 κλινικές μελέτες ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ, με 718 συμμετέχοντες, καθώς και 6 προγράμματα υποστήριξης ασθενών/πρόσβασης με 2.901  ωφελούμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η εταιρεία προχώρησε τη διετία 2020-2021 σε συνολικές άμεσες επενδύσεις άνω των €468 εκ. Επιπλέον, η εταιρεία δημιούργησε συνολικά 1.726 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας της το 2021.

Σε επίπεδο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η έκθεση για το 2020-2021 τεκμηριώνει την προσήλωση της Novartis Hellas στους ανθρώπους της, στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των ενώσεων ασθενών και στο περιβάλλον. Υπογραμμίζοντας τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη, η έκθεση αποτυπώνει ότι το 63,73% των θέσεων αυξημένης ευθύνης καταλαμβάνονται από γυναίκες. Παράλληλα, με σκοπό τη διαρκή διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως να μπορούν να εμπνέονται και να εξελίσσονται, η Novartis Hellas πραγματοποίησε > 39.000 ώρες εκπαίδευσης, είτε εσωτερικά είτε  μέσω  κορυφαίων παρόχων. Επίσης, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια της πανδημίας, εφαρμόστηκε υβριδικό μοντέλο εργασίας.