Τη σημασία της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (IOPTMH), αναγνωρισμένη σαν υποομάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Φυσικοθεραπείας (WPT) από τον Ιούνιο του 2011 και το Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία» του ΝΠΔΔ Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, ο ρόλος της επιστήμης της φυσικοθεραπείας είναι όχι μόνον σημαντικός στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, τεκμηριώνεται ως αναπόσπαστο μέρος της ομάδας διεπιστημονικής προσέγγισης, αλλά και συνεισφέρει στα οικονομικά της ψυχικής υγείας.

Τα βασικά στοιχεία φυσικοθεραπευτικής παρέμβαση στην Ψυχική Υγεία είναι ενδεικτικά: «Εργαλεία» Παρατήρησης & Αξιολόγησης, Σχεδιασμός και εκτέλεση ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, Μάλαξη (Δεν αποτελεί μεμονωμένη τεχνική αλλά είναι λειτουργικό μέρος της

ευρύτερης θεραπευτικής παρέμβαση), Βιοανάδραση (biofeedback), Τεχνικές χαλάρωσης και αναπνοής, Ψυχοκινητική θεραπεία, Τεχνικές εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

Στο 9ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 4-6 Μαΐου 2022 με συμμετοχή φυσικοθεραπευτών και επαγγελματιών υγείας από όλες τις ηπείρους, μεταξύ των άλλων:

Τεκμηριώθηκε πως είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουμε ψυχολογικά υγιείς όταν το σώμα μας, μας απογοητεύει. Η κακή σωματική υγεία μπορεί να προκαλέσει αγωνία και να οδηγήσει σε ψυχικές ασθένειες, άμεσα ή έμμεσα.

Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα επαναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τον ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην διεπιστημονική ομάδα και στη διεπαγγελματική φροντίδα των ψυχικώς πασχόντων ατόμων.

Οι φυσικοθεραπευτές/τριες μέλη του ΝΠΔΔ Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά και την υποστήριξη της Πολιτείας,

για να βοηθήσουν και να διευκολύνουν την προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα την υγεία και την ευημερία των ατόμων με ψυχική ασθένεια.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών μέσω του επιστημονικού του τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία» είναι σε διαρκή συνεργασία από το 2014 με

την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, για την διεπιστημονική προσέγγιση, την επαρκή στελέχωση με φυσικοθεραπευτές των ψυχιατρικών δομών, την δημιουργία εγκαταστάσεων άσκησης σε νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα, που επιφορτίζονται με την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις καθώς και για την συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας από τους ψυχιάτρους μέσω του ΕΟΠΥΥ.