Ανοικτό Διάλογο (Conferring) με θέμα «Καινοτόμες Πρακτικές & Προκλήσεις στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG): Η ανάγκη ενδυνάμωσης του πεδίου της παιδικής προστασίας», διοργανώνει η ΑΜΚΕ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ» ην Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, 18:00-20:00, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στον Φάρο. Στην παραπάνω εκδήλωση θα παραστούν CEO και διευθυντές CSR μεγάλων εταιρειών της χώρας, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, που ασχολούνται με την ενδυνάμωση και προστασία παιδιών που διαβιούν σε δομές παιδικής προστασίας, καθώς και «πρεσβευτές» του έργου της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ. Στόχος του Ανοικτού Διαλόγου είναι ηκριτική προσέγγιση των δράσεων CSR μετά την πανδημία COVID-19 και η διερεύνηση προοπτικών για περαιτέρω ενδυνάμωση του πεδίου της παιδικής προστασίας με επίκεντρο το μήνυμα «Act for the Future». Όραμα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ είναι να διαμορφώσει ένα πρωτοπόρο δίκτυο δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των φορέων που εργάζονται στο πεδίο της παιδικής προστασίας και των εταιρειών που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικό έργο στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Η συνύπαρξη αυτή έχει διττό στόχο: Την αξιολόγηση των επικρατέστερων πρακτικών κοινωνικής υπευθυνότητας πουέχουν υιοθετήσει τόσο οι θεσμικοί φορείς όσο και οι επιχειρήσεις, την ανάδειξη όλων των ζητημάτων αιχμής, που αποτελούν πρόκληση αναφορικά με την πρόοδο του πεδίου της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισής τους προς όφελος των παιδιών. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τα τελευταία τρία χρόνια έχει ωφελήσει πάνω από 110 εφήβους (16-18 ετών) καινεαρούς ενήλικες (18-25 ετών) των οποίων η διαβίωση έχει συνδεθεί με δομές κλειστής παιδικής προστασίας. Μέσα από υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά προγράμματα, προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και την επαφή των παιδιών με αθλητικές, εικαστικές και πολιτιστικές δράσεις, η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ διευκολύνει τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν δυναμικά στη ζωή, αφήνοντας τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες στο παρελθόν.