Τα τρία νέα νοσοκομεία που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Ελλάδας, μέσω της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς, ενώ εφαρμόζουν πιλοτικά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιωσιμότητας. Το ΙΣΝ σε ένα από κοινού όραμα με τα αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό των νοσοκομείων, το Renzo Piano Building Workshop (RPBW) και τη Betaplan, συνεργάζεται με το U.S. Green Building Council (USGBC) για την ανάπτυξη ενός πλαισίου ετοιμότητας προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικά κατασκευαστικά έργα.

«Το ρητό “Mη βλάπτειν” αποτελεί βασικό δόγμα στον τομέα της ηθικής της υγείας, και στη δική μας περίπτωση, που δημιουργούμε νέα νοσοκομεία, δεν μπορείς παρά να το θέσεις σε εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη σου τους νέους και τις μελλοντικές γενιές που θα πληγούν δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Η δημιουργία πραγματικά ανθρωποκεντρικών υποδομών υγείας συνεπάγεται ότι οφείλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή πράγματα, που μπορεί να μην έχουν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, να προβλέψουμε το μέλλον ώστε, όταν έρθει, να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».

Το πρωτοποριακό νέο πλαίσιο αναπτύσσεται παράλληλα με τα τρία νέα νοσοκομεία ΙΣΝ, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, ο σχεδιασμός των οποίων επιδιώκει να υπερβεί τις προδιαγραφές της πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στο επίπεδο της Πλατινένιας Πιστοποίησης (Platinum level). Αυτή η προσπάθεια για την καθιέρωση νέων προτύπων μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ―όπως και η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ στο σύνολό της― βασίζεται στην έννοια της διεθνούς συνεργασίας.

Το USGBC, το οποίο ανέπτυξε το πρόγραμμα πιστοποίησης LEED, θα προσφέρει υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου προτύπων που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη ετοιμότητας μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα με το USGBC, η Green Business Certification Inc. (GBCI) θα αξιολογεί την εφαρμογή του πλαισίου LEED στα έργα προκειμένου να πιστοποιήσει ότι ο σχεδιασμός τους επιτυγχάνει τους στόχους βιωσιμότητας. Η Arc Skoru Inc. θα παρέχει τεχνογνωσία και εργαλεία για τη διαχείριση, την καταμέτρηση, την ανάλυση, τη βαθμολόγηση και την επικοινωνία δεδομένων επιδόσεων σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του κτιρίου. Οι τρεις αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με το ΙΣΝ, με τη βοήθεια της ομάδας συμβούλων βιωσιμότητας DCarbon, υπογράφοντας ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου για την αναγνώριση των νεόδμητων κτιρίων που πληρούν τις προδιαγραφές για να λειτουργούν με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Κάθε ένα από τα μέρη που εμπλέκονται στα έργα, από τους εργολάβους μέχρι τους αρχιτέκτονες, θα είναι μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας. «Η αποστολή του USGBC είναι να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν τα κτίριά μας. Καθώς οι στόχοι που σχετίζονται με το κλίμα γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικοί, η κοινότητα των πράσινων κτιρίων θέτει ως στόχο τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο Peter Templeton, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των USGBC, GBCI και Arc.