Καμία διάκριση μεταξύ των ασθενών, συνεργασία με τους ιατρική κοινότητα, δικαίωμα στην τελική απόφαση για τη θεραπεία και έγκυρη ενημέρωση  είναι το μήνυμα του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου ασθενών που οργανώθηκε από την  World Patient Alliance, στην Ρώμη  , 15-16 Οκτωβρίου 2022 . Στο συνέδριο συμμετείχε και η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, που είναι μέλος της World Patients Alliance,  με  την Γενική Γραμματέα του ΔΣ  Νάντια Μάλλιου.

Οι ασθενείς που αναζητούν φροντίδα δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις με βάση την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, το εισόδημα, την κατάσταση υγείας, την εκπαίδευση, τη γεωγραφική θέση, το νομικό καθεστώς ή άλλους παρόμοιους παράγοντες, τόνισαν επίσης  όλοι οι ομιλητές στο συνέδριο.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με την παγκόσμια κοινότητα ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών και των προκλήσεων των ασθενών, των ευκαιριών και των προκλήσεων στην καθολική κάλυψη υγείας, το παγκόσμιο κίνημα για την ασφάλεια των ασθενών, την παγκόσμια ετοιμότητα σε επείγουσες περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης κ.α. Μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του Συνεδρίου ήταν :

Πρόσβαση στην περίθαλψη

Κάθε ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνει έγκαιρες, αποτελεσματικές, προσιτές, βέλτιστες και καινοτόμες θεραπείες για την κατάστασή του.

Υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή:

Οι ασθενείς και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι ατομικές ειδικές ανάγκες υγείας του ασθενούς και τα επιθυμητά αποτελέσματα υγείας είναι το επίκεντρο όλων των αποφάσεων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, συναισθηματικών, ψυχο-κοινωνικών και οικονομικών πτυχών.

Οικονομική δυσκολία:

Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν επιλογές υγειονομικής κάλυψης που τους παρέχουν υγειονομική περίθαλψη προστατεύοντάς τους ταυτόχρονα από οικονομικές δυσκολίες.

Ενδυναμωμένοι ασθενείς:

Οι ασθενείς θα πρέπει να υποστηρίζονται και να προτρέπονται να εκφράσουν τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προτιμήσεις τους ενώ θα πρέπει να τους παρέχεται η ευκαιρία να έχουν φωνή στη λήψη αποφάσεων για τις θεραπείες τους

Ασφάλεια και ποιότητα ασθενούς:

Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπείες που να είναι ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και να παρακολουθούνται κατάλληλα

Εκπαίδευση και ενημέρωση ασθενών:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς εκπαιδεύονται με κατανοητούς και προσβάσιμους τρόπους σχετικά με την κατάστασή τους και τις θεραπευτικές επιλογές τους. Πρέπει να τους παρέχονται πληροφορίες απλές, σχετικές και περιεκτικές.

Συνεργασία και συμμετοχή

Οι ασθενείς θα πρέπει να συμμετέχουν  και να συνεργάζονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή και την πρόσβαση σε ασφαλή, ποιοτική και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

Εμπλοκή ασθενών:

Οι ασθενείς θα πρέπει να υποστηρίζονται και να τους παρέχεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη.

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια ζωής σε μια παγκόσμια πανδημία, η εστίαση στην ασφάλεια και τη φροντίδα των ασθενών δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική», επεσήμανε ο Andrew Spiegel, Esq., Πρόεδρος της World Patients Alliance.

 

Nέα μελέτη για τη διαταραχή υπέρτασης στην κύηση

 

Τη συνδέει με πρόωρη θνησιμότητα του παιδιού

 

Μια νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα συνδέει την υπερτασική διαταραχή της κύησης με πρόωρη θνησιμότητα του παιδιού.

Μία στις δέκα γυναίκες μπορεί να εμφανίσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σπανιότερα, μπορεί να παρουσιάσει πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως η προεκλαμψία και η εκλαμψία.

 

Στην προεκλαμψία, η αύξηση της πίεσης μπορεί να γίνει σοβαρή και επιζήμια, τόσο για τη μητέρα (κίνδυνος για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θρόμβωση ή αιμορραγία, ηπατική ή νεφρική βλάβη) όσο και για το έμβρυο (πιθανότητα για μειωμένη ανάπτυξη, πρόωρο τοκετό ή αποβολή). Στη νέα μελέτη ερευνητές από την Κίνα και τη Δανία, ανέλυσαν στοιχεία περίπου 2,43 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκ των οποίων το 4,2% είχε εκτεθεί σε προγεννητική διαταραχή υπέρτασης και ειδικότερα, το 2,8% σε προεκλαμψία και το 1,4% σε υπέρταση. Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στο «British Medical Journal» (BMJ), κατά τη διάρκεια της έρευνας  που έγινε σε βάθος 20ετίας , διαπιστώθηκε ότι η πρόωρη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία (έως και την ηλικία των 41 ετών) ήταν κατά 26% μεγαλύτερη στα παιδιά που ως έμβρυα είχαν εκτεθεί σε υπερτασική διαταραχή κύησης. Αναλυτικότερα, ο κίνδυνος ήταν αυξημένος κατά 29% στην περίπτωση προεκλαμψίας, 188% εκλαμψίας και 12% υπέρτασης της εγκύου μητέρας. Οι περιπτώσεις με σοβαρή και πρώιμη προεκλαμψία στις μητέρες, διέτρεχαν πάνω από έξι φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου, ειδικά στην περίπτωση που συνυπήρχε ιστορικό διαβήτη ή χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω μελέτης για τη διερεύνηση των βιολογικών μηχανισμών μεταξύ της διαταραχής κύησης της μητέρας και της πρόωρης θνησιμότητας του παιδιού.