-->

Νικόλας Γιατρομανωλάκης: Η πολιτιστική συνταγογράφηση συνδέει την υγεία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής

Η ιδέα ότι ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να συνταγογραφεί την παρακολούθηση ή τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις, ως ενναλακτική ή συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή ίσως να φαντάζει εξωπραγματική για κάποιους. Και όμως, πρόκειται για ένα σχέδιο που αφορά τη χώρα μας, που έχει μελετηθεί, κοστολογηθεί και ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας. Για το έργο αυτό, αλλά και για τη σύνδεση του πολιτισμού με την υγεία μιλάει στο Health Daily o Νικόλας Γιατρομανωλάκης Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού​.

 

Για πρώτη φορά εκπονείται στη χώρα μας με συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Υγείας μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη σύνδεση του πολιτισμού με την υγεία και την ποιότητα ζωής μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης; Τι είναι η πολιτιστική συνταγογράφηση και ποιοι οι στόχοι και οι δράσεις του προγράμματος;

Τον 21ο αιώνα, αυξήθηκε σημαντικά η έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των τεχνών στην υγεία. Ωστόσο, λόγω απουσίας ενημέρωσης και σύνδεσής της με τη δημόσια διοίκηση, η έρευνα αυτή δεν οδήγησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πολιτικών. Για τον λόγο αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε το 2019 μια έκθεση, που καλύπτει 700 σχετικές μελέτες και 900 δημοσιεύσεις που με τη σειρά τους καλύπτουν 3000 μελέτες. Με άλλα λόγια, η έκθεση αυτή αποτυπώνει τα διαθέσιμα στοιχεία και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χαραχθούν σχετικές πολιτικές. Αυτή υπήρξε η αφετηρία μας, σε συνδυασμό με τις προφανείς επιπτώσεις τις πανδημίας στην ψυχική και σωματική υγεία του πληθυσμού, αλλά και το κενό που δημιουργήθηκε στις ζωές των πολιτών όταν εξαιτίας του lockdown δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό.

Έτσι, ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα της πολιτιστικής συνταγογράφησης.  Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσω των τεχνών και του πολιτισμού. Απώτατος στόχος θα είναι ο θεράπων ιατρός να συνταγογραφεί την παρακολούθηση ή τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις, ως ενναλακτική ή συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή. Το καινοτόμο αυτό έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση το προγράμματος έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας, ενώ η Διυπουργική Ομάδα Εργασίας βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Θα αποτελείται τόσο από ειδικευμένο ιατρικό και ψυχιατρικό προσωπικό όσο και από επαγγελματίες του πολιτιστικού κλάδου. Το έργο έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες: (α) την κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου σε αυτό το νέο πεδίο, (β) τη δημιουργία ευκαιριών για τη συνεργασία των επαγγελματιών των δύο αυτών κλάδων, (γ) την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση σχετικών πρακτικών και (δ) την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών αλλά και πιλοτικών προγραμμάτων.

Υπάρχουν καλές πρακτικές από το εξωτερικό, πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Ανάλογα προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί σε λίγες χώρες. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και είκοσι χρόνια περίπου λειτουργεί το πρόγραμμα Arts on Prescription. Άτομα που επισκέπτονται τον γιατρό με μη ιατρικά προβλήματα (π.χ. κοινωνική απομόνωση ή μοναξιά, όπως συμβαίνει στο 20-30% όλων των επισκέψεων σε γιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο) ή που χρειάζονται πρόσθετη ψυχοκοινωνική υποστήριξη παραπέμπονται σε έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος συνδέει τους ασθενείς με δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Τοπικές αξιολογήσεις σε διάφορες περιοχές έχουν δείξει οφέλη για την ψυχική υγεία, τον χρόνιο πόνο, τη διαχείριση σύνθετων και μακροπρόθεσμων παθήσεων, την κοινωνική συνοχή Το πρόγραμμα Arts on Prescription υλοποιείται συνήθως σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και τον εθελοντικό τομέα, αν και ορισμένες ιατρικές μονάδες παρέχουν επίσης τις δικές τους δραστηριότητες. Οι αξιολογήσεις του προγράμματος αποτυπώνουν ότι για κάθε £1 που δαπανάται η επένδυση επιστρέφει πίσω £2,3 μέσω του περιορισμού της περιττής συνταγογράφησης και της κατάχρησης υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εισαγωγών στα νοσοκομεία.

 

Οι τέχνες και ο πολιτισμός θεωρούνται ένας σημαντικός πυλώνας στη θεραπευτική αγωγή προβλημάτων ψυχικής υγείας, αλλά και αναπόσπαστο τμήμα της προαγωγής της ψυχικής υγείας, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές και σε κοινωνικό επίπεδο. Όμως πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο πυλώνας σε περιόδους οικονομικών, ενεργειακών ή/και υγειονομικών κρίσεων, όπως αυτή που διανύουμε;

Οι έρευνες έχουν καταδείξει τη συμβολή του πολιτισμού τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην κοινωνική συνοχή.

Υπάρχει μια αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με τα προληπτικά οφέλη της ενασχόλησης με τις τέχνες σε σχέση με την ψυχική υγεία. Δραστηριότητες όπως το να παίζεις και να ακούς μουσική, να χορεύεις, να επισκέπτεσαι πολιτιστικούς χώρους,  συνδέονται με τη διαχείριση και την πρόληψη του στρες, και συμβάλουν σε χαμηλότερα επίπεδα βιολογικού στρες στην καθημερινή ζωή και στη μείωση του καθημερινού άγχους. Η ενασχόληση με τις τέχνες μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ψυχικών ασθενειών όπως η κατάθλιψη στην εφηβεία αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί να οικοδομήσει την αυτοαποδοχή, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, που όλα βοηθούν στην προστασία από ψυχικές ασθένειες. Για παράδειγμα, παιδιά και έφηβοι που συμμετέχουν σε πολιτιστικά προγράμματα έχουν αυξήσει τα επίπεδα κοινωνικοποίησης και ανθεκτικότητας.  Σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις, τα προγράμματα αυτά αποφέρουν  €7 για κάθε  €1 που επενδύεται μέσω της μείωσης του κόστους θεραπείας ασθενειών όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

Προγράμματα με όχημα τις τέχνες για την αντιμετώπιση τόσο των κοινωνικών ανισοτήτων (π.χ. άνιση κατανομή των πόρων υγείας) όσο και των δομικών ανισοτήτων (π.χ. διαφορές ως προς την έκθεση σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία) έχουν αναπτυχθεί σε χώρες υψηλότερου και χαμηλότερου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, της Φινλανδίας, της Λιθουανίας και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Όλα εστιάζουν στην αξιοποίηση των τεχνών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προαγωγή της υγείας.  Για παράδειγμα, μεταξύ των παιδιών που προσδιορίζονται ως εκτεθειμένα σε κίνδυνο (π.χ. ζουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα οικονομικής στέρησης, υποβαθμισμένη στέγαση, έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης), η μουσική έχει βρεθεί ότι μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη, τη συναισθηματική αποξένωση, την απάθεια και την επιθετικότητα, καθώς και ότι ενισχύει τη σχολική συμμετοχή, την αυτοεκτίμηση, την πολιτιστική εν συναίσθηση, την εμπιστοσύνη, τη προσωπική ενδυνάμωση και την υγιεινή διατροφή. Μεταξύ των εφήβων που ζουν σε αστικές περιοχές, η εκπαίδευση συνομηλίκων που βασίζεται στο θεατρικό παιχνίδι μπορεί να υποστηρίξει την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, να ενισχύσει την ευημερία τους και να μειώσει την έκθεση στη βία. Επιπλέον, οι τέχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη προγραμμάτων αστικής ανάπλασης: Έργα στέγασης που ενσωματώνουν τις τέχνες στον σχεδιασμό τους, οδηγούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των επιπέδων βίαιης εγκληματικότητας, δημιουργώντας ασφαλέστερα μέρη.  Οι τέχνες παρέχουν επίσης ευκαιρίες απασχόλησης και υποστηρίζουν την κοινωνική κινητικότητα, την εργασία και την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα τόσο για μεμονωμένα άτομα όσο και για κοινότητες συνολικά.

Με άλλα λόγια, η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να έχουν καταλυτική συνεισφορά σε περιόδους κρίσης, τόσο προληπτικά όσο και θεραπευτικά, αλλά και μια οικονομική και αναπτυξιακή υπεραξία.

 

Για την επιτυχία ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος, είναι απαραίτητη η συστράτευση των φορέων ψυχικής υγείας, του ιατρικού κόσμου, αλλά και των καλλιτεχνών για την ανάπτυξη συμμετοχικών προγραμμάτων τέχνης στην ψυχική υγεία. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η συστράτευση;

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος που έχει ήδη υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνεται μια σειρά από πιλοτικά προγράμματα σε εποπτευόμενους και μη φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία αφενός θα τροφοδοτούν την έρευνα και αφετέρου υπολογίζουμε ότι θα εμπλέξουν 5000 ωφελούμενους. Τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα εμπλέξουν επαγγελματίες τόσο από τον κλάδο της υγείας όσο και από τον κλάδο του πολιτισμού.

 

Επίσης το υπουργείο σας υλοποιεί και μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την καθολική προσβασιμότητα των ΑμεΑ στον πολιτισμό. Με ποιο τρόπο θα γίνουν τα πολιτιστικά δρώμενα καθολικά προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία;

Πάγια επιδίωξή μας είναι η καθολική προσβασιμότητα όλων στην πολιτιστική συμμετοχή και δημιουργία. Πρόσφατα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με σκοπό την συμπερίληψη των ατόμων με οπτική αναπηρία στις δράσεις του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ έχει προηγηθεί αντίστοιχο μνημόνιου του ΚΕΑΤ με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου. Το Φεστιβάλ ξεκίνησε ήδη την παραγωγή προγραμμάτων σε γραφή Μπράιγ, καθώς και την εκπαίδευση ταξιθετών στην καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ, έχουμε εντάξει πολλά άλλα τέτοια προγράμματα, όπως το Σινεμά για Όλους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Συμπεριλαμβάνονται τόσο έργα βελτίωσης υποδομών (π.χ. αναβατόρια, ράμπες) όσο και προγράμματα παροχής υπηρεσιών (π.χ. περιγραφή στη νοηματική γλώσσα) αλλά και εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων μας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη πρωτοπορούμε σε πολλές τέτοιες δράσεις. Για παράδειγμα, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι το πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει προχωρήσει σε κατάλληλες παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί αισθητηριακά φιλικό στον αυτισμό. Η αισθητηριακή προσβασιμότητα συνίσταται στην προσαρμογή των συνθηκών για την δημιουργία μιας βέλτιστης εμπειρίας για τα άτομα στο φάσμα. Περιλαμβάνει σημάνσεις, παροχή υποστήριξης, αισθητηριακούς χάρτες, εκπαίδευση του προσωπικού και άλλα εργαλεία που βοηθούν τα άτομα στο φάσμα και τους συνοδούς τους να προετοιμάσουν και να απολαύσουν την επίσκεψή τους στο ΕΜΣΤ, καθώς και ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού την περίοδο 2020-21, σε συνεργασία με την ομάδα TheHappyAct που εστιάζει στην εξυπηρέτηση ατόμων στο φάσμα ή/και με προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

 

 

 

Live συνέντευξη του Γιώργου Κοτταρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Seneca Medical Group στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος»

Στις εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της αποκατάστασης μαλλιών, καθώς και στις καινοτόμες  υπηρεσίες του Seneca Medical Group, για τις οποίες διακρίθηκε πρόσφατα με Silver Award στα Healthcare Business Awards, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Κοτταρίδης, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Όπως ανέφερε ο κ. Κοτταρίδης, οι τεχνικές και τα πρωτόκολλα του ομίλου είναι πολύ προηγμένα και η όλη διαδικασία γίνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, χωρίς ουλές και πόνο για τον χρήστη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο όμιλος διαθέτει ένα διευρυμένο πελατολόγιο και από το εξωτερικό, με πελάτες που εμπιστεύονται το υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών του. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα, πάνω από 43.000 ασθενείς με τριχόπτωση έχουν εμπιστευτεί τη Seneca Medical Group και περισσότεροι από 160 ιατροί και νοσηλεύτριες έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στις θεραπείες και διαδικασίες αποκατάστασης της τριχόπτωσης.

Με εκτεταμένη έρευνα, σωστή διάγνωση, μεθοδευμένη εκπαίδευση και αποτελεσματική θεραπεία, η Seneca Medical Group, κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε καινοτομίες και πρακτικές του κλάδου και αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνικές και εργαλεία για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Η Seneca Medical Group λειτουργεί σήμερα τρείς κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γλασκώβη και ένα διαγνωστικό κέντρο στο Εδιμβούργο. Η κλινική της Αθήνας μάλιστα αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη κλινική θεραπείας κατά της τριχόπτωσης στην Ευρώπη.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

Κατάθεση προτάσεων για οικονομικές «ανάσες» των Φορέων ΠΦΥ

Σε πρόσφατη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου φορέων ΠΦΥ με τον Αναπ. Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την οικονομική δυσχέρεια των φορέων ΠΦΥ εξαιτίας της μακροχρόνιας εφαρμογής των μέτρων του rebate και του claw back (προείσπραξη του τρέχοντος claw back και περικοπές από τις πληρωμές για την εξόφληση του τεχνητού χρέους προς τον ΕΟΠΥΥ).

Το Συντονιστικό Όργανο κατέθεσε προτάσεις ώστε να υπάρξουν οικονομικές ανάσες και να μην καταρρεύσει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ από την πλευρά του, ο Υπουργός φάνηκε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί και ανακοίνωσε πως εντός του Δεκεμβρίου θα μας ενημερώσει, εφόσον διερευνήσει, τη δυνατότητα εφαρμογής των προτάσεων που του κατατέθηκαν.

Παράλληλα, το Συντονιστικό Όργανο βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις συμμετέχοντας στην Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για τα θεσμικά μέτρα που θα ψηφιστούν εντός του 2022 ώστε να εφαρμοστούν εντός του 2023 με στόχο την εξάλειψη του claw back.

 

 

Υπέρ του Νομοσχεδίου για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ

Θετική  όσον αφορά τις διατάξεις του Νομοσχεδίου για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, ήταν η παρέμβαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θάνου Δημόπουλου στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στην ομιλία του ο κ Δημόπουλος τόνισε ότι βασικό χαρακτηριστικό της υπέρ δεκαετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση σε όλους τους τομείς, όπως στον τομέα της υγείας, για τον οποίο η ενίσχυση της χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για τη  βελτίωση των αποδοχών των επαγγελματιών υγείας στα Νοσοκομεία,  την ανανέωση του εξοπλισμού και την ανακαίνιση των υποδομών. Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ με το εν λόγω Νομοσχέδιο καταβάλλεται προσπάθεια για ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας. Ο κ Δημόπουλος χαρακτήρισε θετική τη διάταξη αύξησης μισθών, τη διάταξη των οικονομικών κινήτρων σε ειδικότητες που έχουν υποστεί μεγάλη συρρίκνωση και δεν επιλέγονται από τους νεοεισερχόμενους ειδικευόμενους γιατρούς, καθώς και τη διάταξη διεύρυνσης των εργασιακών σχέσεων μετά το πέρας του ωραρίου. Όπως ανέφερε, με το άρθρο 10 του υπό συζήτηση Νομοσχεδίου αίρεται η διαφοροποίηση που ίσχυε μεταξύ των πανεπιστημιακών γιατρών και άλλων μελών ΔΕΠ και επομένως όλα τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης και μειώνεται το brain drain αφού οι εργασιακές σχέσεις το δημόσιο σύστημα υγείας γίνονται πιο ελκυστικές για τον νέο γιατρό. Επιπλέον, το Νομοσχέδιο είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης της παραοικονομίας και με τη δυνατότητα απασχόλησης Πανεπιστημιακών Ιατρών σε ιδιωτικές δομές, δημιουργούνται ευκαιρίες συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και στους Ιατρούς του ιδιωτικού Τομέα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Ο ΙΣΘ ζητά το πάγωμα της ψήφισης του νομοσχεδίου

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) αποφάσισε να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των γιατρών εναντίον του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη του Υπουργείου Υγείας. Κατά την άποψη του ΔΣ, το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζει σε βάθος τα σοβαρά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας . Ο ΙΣΘ έχει εκφράσει προς πάσα κατεύθυνση την άποψη ότι προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άμεσα με διαρθρωτικές αλλαγές τα προβλήματα όπως: Η υποστελέχωση του ΕΣΥ με προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων σε πρωτοβάθμια κέντρα υγείας και νοσοκομεία δίνοντας κίνητρα σε νέους γιατρούς καθώς και στελέχωση των ακριτικών νοσοκομείων και των νοσοκομείων των νησιών. Η μισθολογική απαξίωση των γιατρών του ΕΣΥ.   Οι οργανωτικές και διαρθρωτικές αδυναμίες στη διοίκηση του ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον ΙΣΘ, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων, απαιτείται και γενναία χρηματοδότηση του συστήματος υγείας συνολικά ώστε:  Να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις για επαναφορά των μισθών του ΕΣΥ τουλάχιστον στα προ κρίσης επίπεδα να καταργηθεί το μέτρο του clawback και να υπάρξει επαναφορά της αμοιβής επίσκεψης των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ στα προ κρίσης επίπεδα (τουλάχιστον 20 ευρώ) με ταυτόχρονη θέσπιση αμοιβής για τον εργαστηριακό γιατρό.

Το ΔΣ το ΙΣΘ αποφάσισε να ζητήσει το πάγωμα της ψήφισης του νομοσχεδίου ώστε οι οποίες αλλαγές στο ΕΣΥ (αρ. 7, αρ. 10 κλπ) να προκύψουν με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των γιατρών και μετά από την εκτενή διαβούλευση με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον τοκετό, το διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΘ αποφάσισε την τροποποίηση των ρυθμίσεων στη βάση των προτάσεων της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, ενώ για τις ρυθμίσεις που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση ζητά την ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο των προτάσεων των ειδικευομένων και νέων γιατρών του ΙΣΘ.

Επίσης αποφασίστηκε η διοργάνωση συνέντευξης τύπου την Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες εκτενώς για τις θέσεις του ΙΣΘ.

Ρεμδεσιβίρη στην αντιμετώπιση της COVID-19

Στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ρεμδεσιβίρης σε ασθενείς με COVID-19 παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους της Gilead Sciences και ειδικούς επιστήμονες σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου.

Ο Γενικός Διευθυντής Gilead Sciences Ελλάδος & Κύπρου Σάββας Χαραλαμπίδης κάνοντας μια ανασκόπηση της πορείας της ρεμδεσιβίρης στη διάρκεια της πανδημίας, ανέφερε ότι η Gilead Sciences ανταποκρίθηκε σε πραγματικό χρόνο στην παγκόσμια ζήτηση για τη ρεμδεσιβίρη από τον Οκτώβριο του 2020. Για να το επιτύχει μείωσε τον χρόνο παραγωγής από 12 σε 6 μήνες και επέκτεινε το παγκόσμιο δίκτυο εργοστασίων παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει πλέον περισσότερες από 40 εταιρείες στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Παράλληλα σύναψε εθελοντικές συμφωνίες αδειοδότησης με 9 εταιρείες παρασκευής γενοσήμων, ώστε να επεκταθεί περαιτέρω η διάθεση της ρεμδεσιβίρης σε 127 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις χώρες χαμηλού και χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αυτές οι άδειες παραμένουν χωρίς δικαιώματα, αντανακλώντας τη δέσμευση της Gilead να επιτρέψει την ευρεία πρόσβαση ασθενών (>7,5 εκατομμύρια ασθενείς) στη ρεμδεσιβίρη.

«Αντιμετωπίσαμε προληπτικά την παγκόσμια ανάγκη μέσω δωρεών πάνω από 1,5 εκατομμυρίου φιαλιδίων ρεμδεσιβίρης για την κάλυψη εξάρσεων, με περισσότερα από 500.000 φιαλίδια να δωρίζονται ως απάντηση σε καταστροφικές εστίες COVID-19 στην Ινδία, την Ινδονησία, τη Γεωργία και την Αρμενία», τόνισε ο κ Χαραλαμπίδης και πρόσθεσε: ως εταιρεία, υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε έμπρακτα την υπεράνθρωπη προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας και των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή απάντησης στην πανδημία και συνεργαστήκαμε στενά με τις κυβερνήσεις, τα υγειονομικά συστήματα, τους διεθνείς φορείς υγείας καθώς και τους ακαδημαϊκούς φορείς, ώστε να επιταχυνθεί η παροχή αποτελεσματικών εργαλείων στους κλινικούς και τους ασθενείς που πολεμούν την COVID-19.

Ο πνευμονολόγος και πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης αναφέρθηκε στα θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της COVID-19, τονίζοντας την προληπτική δράση της ρεμδεσιβίρης  ώστε να μην υπάρξει σοβαρή νόσηση εφόσον χορηγηθεί σε σύντομο διάστημα αφού εκδηλωθούν τα συμπτώματα (μέχρι 7 ημέρες) αλλά και την αποτελεσματικότητά της σε νοσηλευόμενους ασθενείς με χαμηλή παροχή οξυγόνου.

Από την πλευρά της η Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος Γαρυφαλλιά Πουλάκου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα μελέτης που έγινε και στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο 2020 ως τον Φεβρουάριο του 2021 με σκοπό  την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της ρεμδεσιβίρης κατά το 2ο πανδημικό κύμα σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε πτέρυγες COVID-19 που ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης θεραπείας με ρεμδεσιβίρη (≤7 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων της COVID19) στην επίτευξη μειωμένης πιθανότητας διασωλήνωσης ή θανάτου και αυξημένης πιθανότητας εξιτηρίου.

Τέλος ο Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Κώστας Αθανασάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας της Ρεμδεσιβίρης ως προσθήκη στην τυπική προσέγγιση των νοσηλευόμενων ασθενών (Standard of Care – SoC)με Covid-19 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με αυτά, η προσθήκη της Ρεμδεσιβίρης στον θεραπευτικό αλγόριθμο οδηγεί, σύμφωνα με το υπόδειγμα, σε κέρδος της τάξης των 1.45 life-years gained (LYG) και 1.11 QALYs σε σύγκριση με το SoC. Το συνολικό κόστος ανά ασθενή παρουσιάζεται μειωμένο στην περίπτωση της Ρεμδεσιβίρης κατά 4,290.9 ευρώ.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αρωγός στο έργο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ανανέωσε μέχρι το 2026 το Μνημόνιο συνεργασίας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω του Κεντρικού Κοινωνικού Φαρμακείου των Αθηνών και του Φαρμακείου του Χαλανδρίου.

Το μνημόνιο υπεγράφη την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμο Β’ και τον Πρόεδρο της ΠΕΦ κ. Θεόδωρο Τρύφων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το παρών έδωσαν, ο υπουργός υγείας κ. Θ. Πλεύρης, η υφυπουργός Υγείας κα. Ζ. Ράπτη και σύσσωμο το προεδρείο και τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΦ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’, δήλωσε: «Μέσα σε μια δύσκολη εποχή ήταν η συνάντηση σήμερα που μας δίνει αισιόδοξα μηνύματα. Είναι η συνεργασία εκκλησίας με την φαρμακοβιομηχανία, ή με όσους εργάζονται στην υπηρεσία του φαρμάκου, και η συνεργασία μας στοχεύει στο να μπορούμε να προσφέρουμε το φάρμακο στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν από μόνοι τους». Ο υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης δήλωσε τα εξής: Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Αρχιεπισκοπή να ευχαριστήσουμε την ΠΕΦ για την δωρεά την οποία κάνει και συνεχίζει τη συνεργασία με την εκκλησία μας προκειμένου να μπορούν να υπάρχει επάρκεια φαρμάκων στα κοινωνικά φαρμακεία και στις κοινωνικές δομές. Το έργο της εκκλησίας και του Μακαριωτάτου είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται δίπλα και βοηθάει την πολιτεία, και επομένως και εμείς από τη πλευρά μας κάθε προσφορά που γίνεται στην εκκλησία μας, είναι προσφορά η οποία γίνεται στον πολίτη, στην πολιτεία, σε εμάς τους ίδιους και θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε που είμαστε σήμερα εδώ. Από τη μεριά του ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θ. Τρύφων επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εγχώριας βιομηχανίας στη μάχη κατά των κοινωνικών ανισοτήτων δηλώνοντας χαρακτηριστικά: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει σαν βασικό στόχο τη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή της Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή προσφέρουμε δωρεάν φάρμακα στα κοινωνικά φαρμακεία για άπορους συμπολίτες μας. Μαζί με άλλες δράσεις θεωρούμε ότι ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης είναι σημαντικό να δίνουμε το παρόν ως υπεύθυνοι κοινωνικοί εταίροι και να στηρίζουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΦ.

 

Δωρεάν εξετάσεις γενικής αίματος και φερριτίνης σε πάνω από 150 γυναίκες

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για την σιδηροπενική αναιμία το Αιματολογικό Εργαστήριο – Ν.Υ.Αιμοδοσίας του Αρεταιείου Νοσοκομείου του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  προσέφεραν δωρεάν εξετάσεις γενικής αίματος και φερριτίνης και αιματολογική συμβουλευτική σε πλέον των 150 ενήλικων γυναίκων όλων των ηλικιών. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός οι θέσεις ήταν καθορισμένες και περιορισμένες με προγραμματισμένα ραντεβού.

Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Προέδρος της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου Νικόλαος Αρκαδόπουλος και πλήθος Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Η σιδηροπενία είναι η πιο συχνή αιτία αναιμίας παγκοσμίως και πλήττει κυρίως βρέφη, παιδιά και γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Ιδιαίτερα κατά την εγκυμοσύνη, το 1/3 των γυναικών κατά το 3ο τρίμηνο μπορεί να εμφανίσει σιδηροπενία.

Οι αιτίες που οδηγούν σε σιδηροπενία είναι α) η ελαττωμένη πρόσληψη σιδήρου μέσω τροφής β) η δυσαπορρόφηση γ) η απώλεια αίματος (π.χ από το γαστρεντερικό σύστημα,έμμηνος ρύση) δ) οι αυξημένες ανάγκες (παιδιά , έγκυες). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την ωχρότητα, την εύκολη κόπωση, το αίσθημα παλμών αλλά και την γλωσσίτιδα, την κοιλονυχία, τη τριχόπτωση. Παρόλο που η σιδηροπενία και η σιδηροπενική αναιμία μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν και ότι η υγεία και η ευεξία τους επιβαρύνονται. Γι΄αυτό τον λόγο, εκ μέρους του Ιδρύματος γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα συμπτώματα και την επίδραση των παθήσεων.

Ημέρα εθελοντισμού της MSD

Το πνεύμα εθελοντισμού χαρακτηρίζει την MSD και οι άνθρωποι της στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Life Matters» συμμετέχουν σε πλήθος δράσεων όλο τον χρόνο, ενώ αφιερώνουν μια ολόκληρη ημέρα ετησίως σε πολλαπλές δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα. Η φετινή ετήσια ημέρα εθελοντισμού ήταν η 25η Νοεμβρίου και οι δράσεις «αγκάλιασαν» τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ζώα. Η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε σχετικά: «Στην MSD εργαζόμαστε με στόχο να αναπτύξουμε και να προσφέρουμε καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών και την ανακούφιση των ασθενών. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουμε επίσης κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, να συμβάλλουμε στην υγεία των κοινοτήτων, του πλανήτη, και ευρύτερα της κοινωνίας μας. Οι  εθελοντικές μας δράσεις, αποτελούν μέρος του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Life Matters” και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι άνθρωποι μας τις αγκαλιάζουν με τόσο κέφι και αφοσίωση καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στην Αττική είναι: Καθαρισμός της παραλίας Αλίμου σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου, Μαγείρεμα και συσκευασία τροφίμων για την Κοινωνική Κουζίνα «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ», Δημιουργικό Εργαστήρι,  Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΠΕΚ/ΑμεΑ» στα γραφεία της MSD, Δημιουργικό Εργαστήρι – Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Καρτών για τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό  «Make a Wish» στα γραφεία της MSD, Δημιουργικό Εργαστήρι για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΕΛΕΠΑΠ» στα γραφεία της MSD, Καθαρισμός των εκβολών του ρέματος της Πικροδάφνης στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου,

Τακτοποίηση ειδών στο «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας» του εθελοντικού οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», στο Μαρούσι κ.ά. Επιπλέον, στις 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό – διαδραστικό σεμινάριο “Labyrinth of Senses”, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό “KINITRON”, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας, όπου η εθελοντική ομάδα της εταιρείας θα βοηθήσει στη στελέχωση των εργαστηρίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία μέσω της πολιτικής “MSDGivesBack”, δίνει σε κάθε εργαζόμενο την ευκαιρία να διαθέσει έως και 40 ώρες αμειβόμενου χρόνου ετησίως, για να προσφέρει εθελοντική εργασία.

Σεμινάριο για τις νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία του Καρκίνου του Μαστού

Ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής Νομού Θεσσαλονίκης» διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο « Οι νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία του Καρκίνου του Μαστού» σήμερα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του «ΑΝΘ Θεαγένειο» και ώρα 18.00. Ομιλήτριες θα είναι η Δρ Ευθαλία Λάλλα,  Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολόγος – Ογκολόγος «ΑΝΘ Θεαγένειο» και η Δρ Περσεφόνη Ξηρού, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος «ΑΝΘ Θεαγένειο». θα υπάρξει και ζωντανή μετάδοση μέσω της επίσημης σελίδας του Συλλόγου στο Facebook (Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης/facebook.com/almazoisthessalonikis).