Το φλέγον θέμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ατόμων με αναπηρία θίγει στην επιστολή της στον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη η ΕΣΑμεΑ, σε συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων για το ζήτημα της προστασίας της κύριας κατοικίας, καθώς, μέσω της υπηρεσίας της «Διεκδικούμε Μαζί», έρχεται καθημερινά σε επαφή με τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μελών των οικογενειών τους για αυτό το θέμα.

Όπως αναφέρεται, τα άτομα με αναπηρία έχουν δει το εισόδημά τους να πλήττεται σε πολλαπλό βαθμό, καθώς, πέραν των συνεπειών της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης και της υποβάθμισης των παροχών υγείας και πρόνοιας, έχουν να αντιμετωπίσουν και το διαχρονικό πρόσθετο κόστος διαβίωσης που πηγάζει από την αναπηρία τους. Μια ενδεχόμενη απώλεια της κύριας κατοικίας τους, θα σημάνει την στέρηση του αναφαίρετου και καθολικού δικαιώματος στη στέγαση και θα επιφέρει πλήρη αδυναμία διαβίωσης και καταπάτηση κάθε αισθήματος αξιοπρέπειας και ασφάλειας.

Η ανάγκη να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την διακριτή και πλήρη προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από πλειστηριασμούς ακινήτων, ανεξαρτήτως του οφειλόμενου ποσού, πρωτίστως στις περιπτώσεις που αφορούν στην πρώτη κατοικία, και στη συνέχεια στη δευτερεύουσα, είναι επιτακτική.

Ένα από τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν, σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ, σχετίζεται με το νέο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

-Πρόβλεψη ένταξης  και προστασίας των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους

-Διεύρυνση των εισοδηματικών/περιουσιακών και λοιπών κριτηρίων