Συνεργατική συμμετοχή όλων των εταίρων με ισότιμη συμβολή των ασθενών στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων ζήτησαν οι επιστήμονες του 20ού Διεθνούς Συνεδρίου Φαρμακευτικής Ιατρικής – ICPM 2022, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υβριδικά, παρακολούθησαν ενεργά 207 εξειδικευμένοι επιστήμονες του διεθνούς οικοσυστήματος έρευνας Ε&Α, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.

Παρουσιάστηκαν οι πλέον σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες, νέοι σχεδιασμοί κλινικών δοκιμών, όπως και θεραπευτικές καινοτομίες που θα βελτιώσουν την κλινική πράξη μέσω των δεδομένων πραγματικού κόσμου (Real World Data-Real World Evidence | RWD-RWE), ενώ συμπεριελήφθησαν διαλέξεις και εισηγήσεις σε ενδιαφέροντα επίκαιρα θέματα βιοηθικής στο πλαίσιο της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και της Διακυβέρνησης της Έρευνας (Research Governance). Το πλούσιο και πυκνό πρόγραμμα του Συνεδρίου ICPM 2022 περιέλαβε διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, διαλόγους, και εργαστήρια, με έμφαση σε επιστημονικές αντιπαραθέσεις και θέματα αιχμής.

Η φυσική παρουσία κι η ενεργός συμμετοχή των περισσοτέρων συνέδρων από 27 χώρες και 5 ηπείρους, αλλά και η μεγάλη διαδικτυακή παρακολούθηση, τροφοδότησε έναν πολυσυλλεκτικό διάλογο στη συνδιαμόρφωση νέων τάσεων.

Οι εξελίξεις και το μέλλον της βιοϊατρικής, βιοτεχνολογικής έρευνας, θεραπευτικής και ιατροτεχνολογικής ψηφιακής καινοτομίας που αναπτύχθηκαν, συζητήθηκαν με εκπροσώπους των ενώσεων ασθενών – κύριους εταίρους στην ασθενοκεντρική αποστολή της επιστήμης και έρευνας.

Τα οφέλη από τη διοργάνωση του συνεδρίου στην Ελλάδα είναι πολλαπλά, όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συνεδρίου Βαρβάρα Μπαρούτσου: Η διοργάνωση του ΙCPM 2022 ανέδειξε τις εξαιρετικές επιδόσεις του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στη φαρμακευτική ιατρική έρευνα και προήγαγε νέες συνεργασίες με το διεθνές οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο πεδίο της βασικής – μεταφραστικής – κλινικής έρευνας.