Στην προοπτική ενός ολιστικού επανασχεδιασμού της ογκολογικής φροντίδας και στον ρόλο της φαρμακευτικής καινοτομίας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα της αποτελεσματικής και δίκαιης πρόσβασης στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, αναφέρθηκε η κα Ζέφη Βλαχοπιώτη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας Bristol Myers Squibb Ελλάδας & Κύπρου, στην πρώτη μέρα του 7ου συνεδρίου για τις Πολιτικές Υγείας του Καρκίνου.

O καρκίνος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή δημόσιας υγείας στη χώρα μας  με αναμενόμενη την επιδείνωση των δεικτών τα επόμενα χρόνια. Με  τη μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας κατά 36% την τελευταία δεκαετία και τα 1 στα 2 φάρμακα στο νοσοκομείο  να καλύπτονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, η βιωσιμότητα παραμένει το ζητούμενο, τόνισε η κα. Βλαχοπιώτη.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι στις τρέχουσες θετικές εξελίξεις είναι η αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και ο κεντρικός συντονισμός, η ανάπτυξη εθνικού μητρώου ογκολογικών ασθενών και του Ογκολογικού πληροφοριακού συστήματος, η Κεντρική διαχείριση προμήθειας νοσοκομειακών φαρμάκων από την ΕΚΑΠΥ και τέλος το [email protected] το οποίο θα επιτρέπει την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων στο σπίτι για ασθενείς με καρκίνο.

Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν σε όλο το φάσμα της ογκολογικής φροντίδας: θα πρέπει να υπάρξει επέκταση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αντιστοίχιση του προϋπολογισμού φαρμάκου των νοσοκομείων στις πραγματικές ανάγκες, άρση εμποδίων όπως η μη αποζημίωση βιοδεικτών και ένα ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο που αφορά πάνω από 120.000 ασθενείς. Κοινός παρονομαστής βέβαια όλων η ανάγκη επιπρόσθετων πόρων και η διασφάλιση της βέλτιστης κατανομής τους.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της πολιτικής υγείας της Bristol Myers Squibb σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας  για ένα ειδικό Ταμείο για τον Καρκίνο με σκοπό μεταξύ άλλων την τεκμηρίωση του κόστους της διαχείρισης του καρκίνου στην Ελλάδα, την πρόταση για τη θέσπιση ενός ταμείου με έσοδα από ειδικούς φόρους σε προϊόντα που επιβαρύνουν τον επιπολασμό του καρκίνου, έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της πρότασης, την κατανομή του προϋπολογισμού ανά στάδιο φροντίδας κτλ.

Η πρωτοβουλία της εταιρείας συνεχίζεται με ένα άλλο φιλόδοξο έργο: ένα θεσμικό πλαίσιο για τους βιοδείκτες που θα περιλαμβάνει χαρτογράφηση του τρέχοντος περιβάλλοντος στην Ελλάδα, καταγραφή – ανάλυση βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη, εφαρμογή μεθοδολογίας συνεντεύξεων με θεσμικούς εταίρους, εκπόνηση προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου για τη συστηματική αξιολόγηση και αποζημίωση βιοδεικτών καθώς και προτάσεις συγχρηματοδότησης της πρόσβασης από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, τόνισε ότι αυτές και ανάλογες προτάσεις οφείλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο διαλόγου με την πολιτεία, καθώς ο καρκίνος είναι μια εθνική πρόκληση και απαιτεί εθνική στρατηγική. Είναι μια μάχη που δεν πρέπει να χαθεί.