Στο πως θα καταφέρουμε να έχουμε ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση στην πρόληψη του καρκίνου, και ειδικότερα για το πώς εντάσσεται η πρόληψη στον γενικότερο τομέα της Δημόσιας υγείας αναφέρθηκε στην ομιλία του στο 7th Cancer Conference, ο Γιάννης Τούντας, Ομ. Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ). Αναφερόμενος στην έννοια της Δημόσιας Υγείας, διευκρίνισε ότι δεν αφορά μόνο τα δημόσια συστήματα υγείας όπως λανθασμένα πιστεύεται αλλά όλες τις δράσεις και τις πολιτικές που αφορούν την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την Υγεία είναι η φτώχεια, η ελλιπής εκπαίδευση, οι απειλές από την κλιματική αλλαγή, η κακή διατροφή,κτλ, ανέφερε  ο κ Τούντας τονίζοντας επίσης ότι οι πανδημίες καταπολεμούνται μέσα στην κοινότητα από πολιτικές  δημόσιας υγείας και όχι από την είσοδο στα νοσοκομεία. Αναφερόμενος σε στοιχεία από διεθνείς αναλύσεις τόνισε τον ρόλο που παίζει το επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την πρόληψη στην Υγεία. Ενδεικτικά, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αφορά το 7,6% των ατόμων με κατώτερη εκπαίδευση, το 11, 8% αυτών με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 18,9% των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αντίστοιχα ποσοστά παχυσαρκίας είναι 20,4%, 14,8% και 13,4%. Το οικονομικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικός  παράγοντας όσον αφορά τις προληπτικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ Τούντας που δείχνουν ότι όσο καλύτερη είναι  η οικονομική κατάσταση κάποιου τόσο περισσότερες  προληπτικές εξετάσεις κάνει. Σύμφωνα με τον κύριο Τούντα οι κύριες αιτίες για τη μη ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη στην Υγεία στη χώρα μας, είναι η ανεπάρκεια υπηρεσιών υγείας , οι οικονομικοί φραγμοί, οι λαθεμένες αντιλήψεις, η ελλιπής ενημέρωση και η αναιμική αγωγή υγείας. Χρειάζονται πολιτικές πρόληψης που να στοχεύουν σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, για να καταφέρουμε να έχουμε μια ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος κατέληξε ο κ Τούντας.