Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2022 – 2023 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2022 (3–9 Οκτωβρίου 2022) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2023 (15–21 Μαΐου 2023). Σύμφωνα με τις επιδημιολογικές εκθέσεις του ΕΟΔΥ, από τις 3 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου( εβδομάδες 40, 41, 42 και 43) στη χώρα μας έχουν ελεγχθεί συνολικά 165 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 19 από νοσοκομεία και 146 από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τρία εκ των δειγμάτων ήταν θετικά για ιό γρίπης τύπου Α και συγκεκριμένα τα δύο ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 και το ένα στον υπότυπο Α(Η3Ν2). Από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 43/2022, στην Ελλάδα δεν καταγράφηκε κανένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με ή χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως πολύ σοβαρή νόσο και τονίζει τη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια καρδιολογικά, αναπνευστικά προβλήματα, ανοσοκαταστολή – περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ eody.gov.gr), διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες πάντως μπορούν να εμφανιστούν και σ’ ένα μικρό ποσοστό υγιών ατόμων.