Αυξάνονται οι ανάγκες σε ειδικευμένους Παθολογοανατόμους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αντίθετα όμως, ο αριθμός των μάχιμων Παθολογοανατόμων ελαττώνεται, η δε έλλειψη ειδικευομένων γιατρών είναι εξαιρετικά ανησυχητική, όπως ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής. Με βάση το μέσο όρο των Παθολογοανατόμων / πληθυσμό στον κόσμο, η Ελλάδα χρειάζεται περί τους 450 Παθολογοανατόμους. Σήμερα, εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, λιγότεροι από 340. Η φθίνουσα πορεία των αριθμών δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της ειδικότητας και απαιτεί την προσοχή της πολιτείας και της ιατρικής κοινότητας.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής, στις 9 Νοεμβρίου 2022, η Ελληνική οικογένεια των Παθολογοανατόμων ενημερώνει για τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της, στην Ιατρική. Κάθε μέρα, οι Παθολογοανατόμοι επηρεάζουν σχεδόν όλες τις πτυχές της φροντίδας των ασθενών, από τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών, όπως οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, έως και την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Διαγιγνώσκουν όλους τους τύπους καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων, όλων των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού, με μελέτη βιοπτικών (μικρών) ιστικών δειγμάτων από κάποιο όργανο ή χειρουργικών παρασκευασμάτων. Γνωρίζουμε όλοι άλλωστε, ότι οποιαδήποτε αλλοίωση εξαιρεθεί από το σώμα μας, όσο αθώα και να φαίνεται, είναι απαραίτητο να εξετασθεί ιστολογικά.  Παράλληλα με την κλασσική Παθολογική Ανατομική, στη σημερινή εποχή της μοριακής επανάστασης, ο Παθολογοανατόμος έχει γίνει ο γιατρός, που είναι υπεύθυνος για την ενσωμάτωση και ερμηνεία των μορφολογικών (ιστολογικών) ευρημάτων, σε συνδυασμό με τις μοριακές πληροφορίες. Είναι ο γιατρός, που έχοντας στα χέρια του και χειριζόμενος κατάλληλα το πολύτιμο ΥΛΙΚΟ του κάθε ασθενούς, παρέχει κρίσιμες απαντήσεις σε διαγνωστικά, προγνωστικά και προβλεπτικά ερωτήματα, κυρίως όταν πρόκειται για κακοήθη νεοπλάσματα, αποκτώντας εξέχουσα θέση στο σενάριο της εξατομικευμένης ιατρικής.

Τα σύγχρονα Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, εκτός από τις μονάδες ανοσοϊστοχημείας εμπλουτίζονται, κατά το δυνατόν, (παρά των ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού), με μονάδες Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, απαραίτητες για την τεκμηριωμένη τελική διάγνωση, αλλά και για την ανεύρεση των μοριακών αλλαγών, που θα προδικάσουν την κατάλληλη θεραπεία ακριβείας. Προοδευτικά, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ειδικότητας, τα Παθολογοανατομικά Εργαστήρια θα πρέπει να ενισχυθούν με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστές ιδιαίτερων προδιαγραφών.