Ο ΕΟΔΥ υλοποιεί για πρώτη φορά workshop από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επιτελικών στελεχών του Οργανισμού, μέσω του εργαλείου Staged Development Tool (SDT), που εφαρμόζεται σε Εθνικά Κέντρα Δημόσιας Υγείας ανά τον κόσμο. Το 2006, 39 ιδρυτικά μέλη εγκαινίασαν επίσημα τη Διεθνή Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Δημόσιας Υγείας (IANPHI). Τα μέλη του IANPHI αυξήθηκαν με την πάροδο των ετών, φτάνοντας τα 111 σε 94 χώρες στο τέλος του 2021. Στόχος του ΕΟΔΥ είναι να αποτελέσει μέλος της Διεθνούς Ένωσης, ύστερα από αίτημα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από την Διοίκηση του Οργανισμού και αναμένεται να εξεταστεί τον Δεκέμβριο του 2022. Το Staged Development Tool (SDT) αναπτύχθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) και το IANPHI. Το IANPHI υποστηρίζει τις χώρες για την αποτελεσματικότερη πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια υγεία. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και στόχο τη βελτίωση και την αποδοτικότητα εσωτερικών λειτουργιών του, φιλοξενεί την ηγετική ομάδα του CDC των ΗΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Θεοκλή Ζαούτη, με σκοπό την αξιολόγηση της τρέχουσας λειτουργίας του Οργανισμού και παράλληλα την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού για την επίτευξη ποιοτικότερης και πιο αποδοτικής λειτουργίας του Οργανισμού.