Στην παρέμβασή της στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την Ανακουφιστική Φροντίδα, η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., αναφερόμενη στο άρθρο 1 τονίζει ότι «το σύστημα που παρουσιάζεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός κλειστού συστήματος παροχής παρηγορικής φροντίδας, που μακράν απέχει από τις υποχρεώσεις της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δημόσιες δομές. Ρητά αναφέρεται στην υπό κρίση διάταξη ότι το σύστημα που θεσπίζεται “θα λειτουργεί συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.” Για ποιο ολοκληρωμένο σύστημα γίνεται λόγος, όταν απουσιάζει από το νομοσχέδιο η οιαδήποτε αναφορά στα δημόσια Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που μέχρι σήμερα παρέχουν υπηρεσίες Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας σε χιλιάδες ασθενείς σε όλη την Επικράτεια;». Προσθέτει δε ότι «από όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές θα καταστούν φορείς πιστοποίησης και εκπαίδευσης σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα άσκησης ιατρικής και θα διαμορφώνουν την πολιτική και τα πρωτόκολλα, ενώ αυτό αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και ενώ η ιατρική εκπαίδευση παρέχεται από τις Ιατρικές Σχολές».

Συνεχίζοντας η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. τονίζει ότι «Σε όλα τα ευνομούμενα κράτη της Ευρώπης η παροχή υπηρεσιών παρηγορικής είναι ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται ένα σύστημα βασισμένο σε ιδιωτικούς φορείς, κερδοσκοπικούς ή μη. Οι ασθενείς που χρήζουν παρηγορικής φροντίδας, δεν είναι ασθενείς δεύτερης κατηγορίας και δεν αποτελεί πολυτέλεια το δικαίωμά τους να λαμβάνουν υπηρεσίες παρηγορικής φροντίδας εντός του δημόσιου συστήματος υγείας». Περαιτέρω, όπως τονίζεται, ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά η ειδικότητα των νοσηλευτών στην παρηγορική φροντίδα, το νομοσχέδιο πρόωρα κατατίθεται πριν ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία και για την ειδικότητα στην παρηγορική αγωγή των ιατρών.

«Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου καθώς δεν ενσωματώνει την παρηγορική φροντίδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά δημιουργεί ένα παράπλευρο σύστημα το οποίο αποτελεί πιστή μεταφορά της αμφισβητούμενης μελέτης σκοπιμότητας της Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα που είχε συσταθεί επί προηγούμενης κυβέρνησης με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος» αναφέρει στην παρέμβαση της η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.