Τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο ΤΕΠ του νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» λόγω της αυξημένης προσέλευσης των ασθενών, αλλά και την τραγική υποστελέχωση των 2 παθολογικών τμημάτων, τονίζει με επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας η ΕΙΝΑΠ.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΕΙΝΑΠ, «και στις 3 τελευταίες γενικές εφημερίες (9,13 και17 Ιανουαρίου), μετά τη λήξη τους, παρέμεναν στο ΤΕΠ – γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στο Νοσοκομείο – περί τούς 30 περίπου ασθενείς, ενώ μετά την γενική εφημερία της 17/1/23 παρέμεναν 43 ασθενείς στο ΤΕΠ, κυρίως με πνευμονολογικά και παθολογικά περιστατικά, μέχρι να βρεθεί νοσηλευτική κλίνη σε οποιοδήποτε τμήμα, αρκετές ώρες μέχρι μέρες μετά.

Με δεδομένο ότι το νοσοκομείο πραγματοποιεί και πρωινή εφημερία δύο ημέρες μετά τη γενική εφημερία, οι διαθέσιμες κενές κλίνες πριν την εφημερία, είναι πλέον ελάχιστες. Χαρακτηριστικά, κατά την έναρξή της στις 13/01/23, υπήρχαν 7 κενές κλίνες για παθολογικά, 1 για χειρουργικά και 2 για πνευμονολογικά περιστατικά. Είναι πλέον δεδομένο ότι η εφημερία του νοσοκομείου έχει υποστεί “έμφραγμα”. Παράλληλα, επισημαίνουμε την τραγική υποστελέχωση των 2 παθολογικών τμημάτων που από την αρχή του 2023 λόγω συνταξιοδοτήσεων έχουν απομείνει με 3 ειδικευμένους η κάθε μία (υπηρετεί και ένας με απόσπαση) όπως και των 2 χειρουργικών τμημάτων όπου υπηρετούν 3 ειδικευμένοι στη μία και 4 στην άλλη (και ένας με παράταση συνταξιοδότησης)».