Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής που θα συνδέει τους πόρους και τις βάσεις δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση υψηλών προτύπων δεοντολογίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και συνίσταται από δύο έργα, το έργο EUCAIM και τον μηχανισμό δοκιμών και πειραματισμού στον τομέα της υγείας με χρήση ΤΝ (TEF-Health). Αναμένεται ότι έως το Δεκέμβριο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ψηφιακής υποδομής και θα έχουν θεσπιστεί οι μηχανισμοί συνεργασίας. Ακολούθως, οι πάροχοι δεδομένων θα μπορούν να συνδεθούν με τη νέα ευρωπαϊκή ομοσπονδοποιημένη πλατφόρμα. Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας θα διατεθεί έως τα τέλη του 2024 και η τελική έκδοση αναμένεται έως τα τέλη του 2025. Σε πλήρη λειτουργία και χρήση η ψηφιακή υποδομή εκτιμάται ότι θα βρίσκεται το 2026.  Με αφορμή τα παραπάνω, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της: «Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο κατανόησης σχετικά με το πώς εξελίσσεται ο καρκίνος . Βελτιώνει τις πιθανότητές μας για έγκαιρη διάγνωση και ενισχύει τη γνώση μας σε σχέση με την καλύτερη θεραπεία των ασθενών. Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν τεράστια προοπτική έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν πολύ μεγάλα οφέλη στην υγεία, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον εντοπισμό του καρκίνου, τη θεραπεία και την φροντίδα».