Το θέμα της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, Θάσου, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία της, θίγει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει στο κείμενο της ερώτησής της, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε διαβουλευτεί με την πρώην Διοίκηση του ΓΝ Καβάλας για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πρίνου ως αποκεντρωμένης δομής της Νεφρολογικής Κλινικής, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σε συνεδρίασή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας της εν λόγω Μονάδας. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίστηκαν, τελικώς, στις 11/6/2019 μετά από μακρά προεργασία, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 5/7/2019 και ανακοινώθηκε στις 9/7/2019 από τον πρώην διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας. Μέχρι σήμερα όμως, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες των τοπικών κυβερνητικών βουλευτών και τις υποσχέσεις του Υπουργείου Υγείας, η Μονάδα Αιμοκάθαρσης ΚΥ Πρίνου δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Όπως τονίζεται, περισσότεροι από 40 νεφροπαθείς της Θάσου αναγκάζονται να μετακινούνται μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα στο ΓΝ Καβάλας (αν δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το νησί), για αιμοκάθαρση.

Ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται  σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κ.Υ. Πρίνου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της. Επίσης εάν έχει εγκριθεί η προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρικού και λοιπού απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της Μονάδας.