Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές για ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) Nathalie Moll,  δηλώνει ότι οι εταιρείες μέλη της Ομοσπονδίας δεν αναφέρουν ελλείψεις ως αποτέλεσμα της κατάστασης στην Κίνα και, όπου χρειάζεται, έχουν αυξήσει την προσφορά.

Συγκεκριμένα, η δήλωση της Nathalie Moll, για το ζήτημα έχει ως εξής: «Οι εταιρείες μέλη της EFPIA δεν αναφέρουν ελλείψεις ως αποτέλεσμα της κατάστασης στην Κίνα και, όπου χρειάζεται, έχουν αυξήσει την προσφορά. Δεν είναι σε γνώση μας ότι τα μέλη της EFPIA διαθέτουν απόθεμα φαρμάκων. Η πρόσφατη υψηλή ζήτηση φαρμάκων για την COVID-19 στην Κίνα μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι κατασκευαστές να αλλάξουν προσωρινά την εστίασή τους για να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες, ωστόσο, οι εξαγωγικές δραστηριότητες αναφέρεται ότι βελτιώνονται και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εξαγωγές. Οι εταιρείες μέλη της EFPIA κατασκευάζουν περίπου τα δύο τρίτα των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών τους (API) στην Ευρώπη, με μόνο το 5% και το 6% να προέρχονται από την Κίνα και την Ινδία αντίστοιχα. Τυχόν καθυστερήσεις στα λιμάνια πιθανότατα είναι βραχυπρόθεσμες και οφείλονται σε εσωτερικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων προσωπικού.

Τα μέλη της EFPIA συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις για να διασφαλίσουν τη συνεχή και αδιάλειπτη προμήθεια φαρμάκων για τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη».