Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων εξέδωσε οδηγίες για  τον εμβολιασμό έναντι του Έρπητα Ζωστήρα, που περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους καθώς και τις ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν. Όπως αναφέρεται, ο ιός του έρπητα ζωστήρα (Varicella Zoster Virus – VZV) μολύνει τον άνθρωπο στην παιδική ηλικία και προκαλεί ανεμοβλογιά. Στην συνέχεια ο ιός μεταπίπτει σε λανθάνουσα κατάσταση, συνήθως στα γάγγλια των νεύρων. Ο ιός ενεργοποιείται εκ νέου στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, όταν εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα, πχ λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, κακόηθες νόσημα, HIV λοίμωξη και τέλος μεγάλη ηλικία που συνοδεύεται από ανοσογήρανση. Η επανενεργοποίηση του ιού προκαλεί έρπητα ζωστήρα που χαρακτηρίζεται από επώδυνες δερματικές βλάβες, κατά μήκος ενός νευροτομίου.

Τα διαθέσιμα εμβόλια για τον έρπητα ζωστήρα είναι α) το     Ζων εμβόλιο του Έρπητα (Zoster Vaccine Live -ZVL, Zostavax), μία δόση ζώντος εξασθενημένου ιού έχει εγκριθεί για ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας ≥ 50 ετών. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του σε ανοσοκατασταλμένα άτομα.

β) Το ανασυνδυασμένο εμβόλιο του Έρπητα (Recombinant Zoster Vaccine, RZV-Shingrix), που περιέχει ανασυνδυασμένη ιική γλυκοπρωτεΐνη Ε σε συνδυασμό με το ανοσοενισχυτικό AS01B. Το RZV έχει εγκριθεί για ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας ≥50 ετών και για ανοσοκατασταλμένα άτομα >18 ετών.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Zostavax είναι στην ηλικιακή ομάδα 50–59 ετών 70%, 60–69 ετών 64% ≥70 ετών 38%. Η αποτελεσματικότητα του ανασυνδυασμένου εμβολίου του Έρπητα – RZV είναι για την ηλικιακή ομάδα 50–59 ετών 96.6%, 60–69 ετών 97.4%, ≥70 ετών 91.3%.Η μέση αποτελεσματικότητα του ανασυνδυασμένου εμβολίου ανήλθε σε 89% έως και 10 έτη μετά τον εμβολιασμό.

έναντι του Έρπητα Ζωστήρα και με ποιο εμβόλιο

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων κατά του έρπητα ζωστήρα πρέπει να εμβολιαστούν ενήλικες πάνω των 50 ετών κατά προτίμηση με το ανασυνδυασμένο εμβόλιο – RZV, και  ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς πάνω των 18 ετών, που είναι σε αυξημένο κίνδυνο για έρπητα ζωστήρα, μόνο με ανασυνδυασμένο εμβόλιο – RZV.

Δεν απαιτείται έλεγχος αντισωμάτων έναντι του ιού VZV πριν τον εμβολιασμό για τον έρπητα ζωστήρα. Σχεδόν όλοι οι ενήλικες >50 ετών έχουν μολυνθεί με τον VZV, ανεξάρτητα αν αναφέρουν συμπτώματα συμβατά με ανεμοβλογιά στο παρελθόν. Αν όμως είναι γνωστό ότι ο ασθενής είναι επίνοσος στον VZV, προτιμάται η χορήγηση 2 δόσεων (με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων) του εμβολίου της ανεμοβλογιάς.