Να επανεξεταστεί η μη ανανέωση των συμβάσεων του μη εμβολιασμένου προσωπικού στον τομέα της Υγείας, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζουν, σήμερα, που οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ (μόνιμοι ή εκείνοι που ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους- καθώς προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων, π.χ. ΕΣΠΑ) επέστρεψαν στην εργασία τους, τηρώντας αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί η μη ανανέωση των συμβάσεων του μη εμβολιασμένου προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και λόγω της εφαρμογής της τιμωρητικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας ανανεώθηκαν μόνο οι συμβάσεις των εμβολιασμένων υγειονομικών και οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις οποίες έχει προσληφθεί  προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας επεφύλαξε δυσμενή μεταχείριση στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, καθώς οι συμβάσεις τους δεν ανανεώθηκαν (εν αντιθέσει με τις συμβάσεις των εμβολιασμένων συναδέλφων τους) λόγω ακριβώς της επιλογής μη εμβολιασμού. Όμως, σήμερα, που νομικά και υγειονομικά δεν ευσταθεί οποιασδήποτε (άδικη, εκ των προτέρων) διάκριση λόγω εμβολιασμού, το Υπουργείο Υγείας αρνείται να εξετάσει τη σύναψη/ανανέωση συμβάσεων με τους εργαζόμενους  που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, διοικήσεις νοσοκομείων έχουν προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με εργολάβους,

χωρίς πρόβλεψη για τις περιπτώσεις των εργαζόμενων που   βρίσκονταν σε αναστολή ή έληξαν οι συμβάσεις τους, λόγω μη εμβολιασμού. Ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται εάν προτίθεται να τηρήσει, επί της ουσίας, την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης και να εξετάσει την επαναπρόσληψη των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν λόγω του μη εμβολιασμού τους (και οι οποίοι προσλήφθηκαν με βάση αντικειμενικά κριτήρια) ειδικά σήμερα που μη εμβολιασμένοι υγειονομικοί και λοιπό προσωπικό επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, ακολουθώντας ένα ισχυρό πρωτόκολλο προστασίας.