Στην αξία του εκτεταμένου μοριακού ελέγχου, στη σημασία της σωστής διαχείρισης της πληροφορίας από τα νέα μοριακά τεστ και  στην αναγκαιότητα να έρθουν και στην Ελλάδα τα λεγόμενα molecular tumor boards, δηλαδή μοριακά ογκολογικά συμβούλια που θα κατευθύνουν τον ασθενή και τους ιατρούς σε βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές με βάση την μοριακή βιολογία του όγκου του ασθενή, αναφέρθηκε ο Δρ. Δημήτρης Ματθαίος Παθολόγος Ογκολόγος, στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο της ΑΚΟΣ. Ο Δρ. Ματθαίος αναφέρθηκε και στις ελλείψεις που υπάρχουν στη  χώρα μας σε θέματα αποζημίωσης μοριακών βιοδεικτών που είναι απαραίτητοι για την εξατομικευμένη ιατρική στους ογκολογικούς ασθενείς ενώ παρέθεσε τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος προκειμένου οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στους βιοδείκτες οι οποίοι αποτελούν τη νέα εποχή της Μοριακής Ογκολογίας και εξατομικευμένης ιατρικής.

Το THERANOSTICS  ένα νέο πεδίο εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής παρουσίασε ο Πυρηνικός ιατρός Μερκούριος Βογιατζής. Το THERANOSTICS –από τον συνδυασμό των λέξεων θεραπεία (therapeutics) και διάγνωση (diagnostics)- εφαρμόζεται επιτυχώς,  κυρίως στον ορμονοάντοχο καρκίνο του Προστάτη και μια ομάδα νεοπλασματικών νοσημάτων, γνωστά ως Νευροενδοκρινείς Όγκοι.

Στην τεχνητή νοημοσύνη,  το σύγχρονο εργαλείο στην φαρέτρα του Ακτινολόγου που συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού, εστίασε στην ομιλία της η Δρ. Αθηνά Βούρτση, Ειδική ακτινοδιαγνώστρια μαστού η οποία ανέφερε επεξηγηματικά: «Όπως ο εγκέφαλος του Ακτινολόγου επεξεργάζεται τις εικόνες της μαστογραφίας, της τομοσύνθεσης, των υπερήχων ή της μαγνητικής μαστογραφίας προκειμένου να καταλήξει σε ορθή διάγνωση, έτσι και οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης είναι εκπαιδευμένοι με χαρακτηριστικά από δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις ασθενών, ώστε να συνδυάζουν τις πληροφορίες  και να εξάγουν συμπεράσματα στη διάγνωση της νόσου. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υποβοηθά τον Ακτινολόγο  για τη μελέτη της μαστογραφίας και της τομοσύνθεσης προσφέροντας υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση και μειώνοντας τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Η συνεχιζόμενη έρευνα και βελτίωση των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική ανοίγει νέους ορίζοντες στην απεικόνιση του μαστού».