Ο Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG),  τιμήθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με την Ασημένια Διάκριση από τον EcoVadis (2022-2023), τον κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης εταιρικής Βιωσιμότητας παγκοσμίως, για τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει σχετικά με θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Όμιλος HHG, ο οποίος λειτουργεί ως παράδειγμα για το ελληνικό επιχειρείν, στέκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους, παρέχοντας κορυφαίες, πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες, εξελιγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν με τρόπο καταλυτικό στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Μάλιστα, αυτή η βράβευση αποδεικνύει πως οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου HHG ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα, οδηγώντας τον ανάμεσα στο 10% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως σε υπηρεσίες παροχής υγείας.

Το σύστημα αξιολόγησης EcoVadis (CSR Rating) αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας των συστημάτων διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εκάστοτε εταιρείας, μέσω των πολιτικών που διαθέτει, των πρακτικών που εφαρμόζει και των αποτελεσμάτων τους. Η αξιολόγηση χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και το πρότυπο ISO 26000 μεταξύ άλλων. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: περιβάλλον, εργασιακές πρακτικές και ανθρώπινα δικαιώματα, ορθές επιχειρηματικές πρακτικές και βιώσιμες προμήθειες.

Για τον Όμιλο Hellenic Healthcare, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί έναν ακόμη στόχο, αλλά είναι θεμελιώδες μέρος της φιλοσοφίας και του DNA του Ομίλου.