Τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα του φαρμάκου ανέπτυξε ο καθηγητής Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, μιλώντας στο συνέδριο «Μια 10ετία φαρμάκου». Όπως ανέφερε, αυτές είναι οι εξής: 1. οι δημογραφικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης και γήρανση πληθυσμού που αυξάνουν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας / φάρμακα. 2. Η αύξηση του αριθμού ασθενών με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις λόγω και του σύγχρονου τρόπου ζωής (μειωμένη φυσική άσκηση, κάπνισμα, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών). 3. Έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση κόστους πρώτων υλών και κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων λόγω επιτοκίων. 4. Προβλήματα διαχείρισης πρώτων υλών και δυσκολία μεταφοράς. 5. Ανάγκη για εξορθολογισμό και μείωση δαπανών υγείας και φαρμάκου: νέες θεραπείες με βάση αποτελεσματικότητα κόστους-οφέλους. 6. Εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και στη βιοτεχνολογία: νέες ακριβότερες θεραπείες που επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας.7. Ενίσχυση πρόληψης και έγκυρη διάγνωση μέσω ΠΦΥ: μείωση ζήτησης υπηρεσιών για δευτεροβάθμια (ή και τριτοβάθμια) περίθαλψη. 8. Ευφυής Υγεία: απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας, Big data, Real world evidence data, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προσωποποιημένη φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, εξατομικευμένη διαγνωστική

Ο κ. Βέττας επεσήμανε δύο κομβικά σημεία: Πρώτον, τη σημαντική υποχώρηση στη χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (%) στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την αύξηση που παρατηρείται στην ΕΕ. Δεύτερον, τη μείωση σε ποσοστό 60,8% στη δημόσια εξω-νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (εξαιρουμένης της συμμετοχής των ασθενών) από το 2009. (Σημειώνεται ότι η συμμετοχή ασθενών στην αποζημιούμενη αγορά με στοιχεία 2021 ανέρχεται στα 650 εκατ. ευρώ). Αυτή είναι μια «βόμβα» για το σύστημα υγείας, καθώς συνεπάγεται μια αύξηση συμμετοχής της βιομηχανίας στα 1,3 δισεκ. ευρώ, μια στρέβλωση που δεν καλύπτεται με μέτρα clawback, αλλά έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του συστήματος.

Ο κ. Βέττας παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί στο 61,8% της συνολικής χρηματοδότησης για δαπάνες υγείας το 2020, χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ και των Νοτίων χωρών. Αναφορικά με τη σύνθεση μηνιαίων δαπανών υγείας νοικοκυριών, καταγράφεται αύξηση στο 8% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών το 2020. Επίσης, στα 4,7 δισεκ. ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα το 2020, με αύξηση από το 2019, με ενίσχυση και δημόσιας και ιδιωτικής.
Η δημόσια δαπάνη παραμένει στο 55% των επιπέδων του 2009. Επίσης, κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ27 βρίσκεται η Δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στην Ελλάδα μετά το 2013. Τέλος, χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα, με στοιχεία του 2020, και υψηλότερα από το μ.ο. βρίσκεται η ιδιωτική δαπάνη.