Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις δομές του ΕΣΥ θα φέρουν από εδώ και στο εξής, βραχιόλι ταυτοποίησης στον καρπό, σύμφωνα με εγκύκλιο της αν. Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο «Η ταυτοποίηση αποτελεί μια ασφαλή διαδικασία που επιτρέπει την χωρίς πιθανότητα λάθους επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη υπηρεσιών υγείας (το βραχιόλι ταυτοποίησης είναι ένα εύκαμπτο πλαστικό υλικό πάνω στο οποίο αναγράφονται όλα τα Ο λόγος ύπαρξης αυτής της οδηγίας είναι να καταστήσει σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ταυτοποιείται ο χρήστης υπηρεσιών υγείας μέσα στο χώρο του νοσοκομείου στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη υπηρεσιών υγείας)». Το βραχιόλι ταυτοποίησης, θα τοποθετείται στον ασθενή μετά την εισαγωγή του για νοσηλεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Βραχιόλι θα τοποθετείται στα νεογέννητα και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή, υποβάλλονται σε επέμβαση μίας ημέρας ή σε αιμοκάθαρση. Στο βραχιόλι ταυτοποίησης θα πρέπει να αναγράφονται τρία ολόκληρα ονόματα, δηλαδή όνομα, πατρώνυμο, επώνυμο (όχι υποκοριστικά), με πάντα το πατρώνυμο στη μέση. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασθενούς του νοσοκομείου με καθαρή γραφή, αφού ληφθεί από τον ατομικό φάκελο εισαγωγής και ελεγχθεί με αντιπαραβολή. Εάν η κατάσταση του/της ασθενούς δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του βραχιολιού στον καρπό του (δεξί ή αριστερό), μπορεί να τοποθετηθεί στον αστράγαλο και – αν και αυτό είναι αδύνατο – στα κάγκελα του κρεβατιού.