Ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ και CΕΟ της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης μιλώντας στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο συνέδριο «Μια 10ετία φαρμάκου», ανέφερε ότι την τελευταία δεκαετία για να ξεπεραστεί η κρίση, η βιομηχανία έχει συνεισφέρει 11 δισ. ευρώ. Φέτος η συμμετοχή είναι 50-50 μεταξύ Κράτους από τη μια και φαρμακευτικών εταιρειών-ασθενών από την άλλη. Συνεπώς έχει παγιωθεί στην Ελλάδα ένα σύστημα 3 πυλώνων στη φαρμακευτική δαπάνη: Πολιτεία, Ασθενείς και Βιομηχανία Φαρμάκου. «Εάν λοιπόν παγιώνεται ένα τέτοιο σύστημα», τόνισε «τότε θέλουμε η βιομηχανία να έχει καρέκλα στο τραπέζι των αποφάσεων». Θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η πρόβλεψη της κατανάλωσης για το 2023 και ποια η πιθανή ανάγκη για τη συμμετοχή μας. Επιπλέον, τόνισε ότι δεδομένα υπάρχουν παντού, αλλά δεν αξιοποιούνται, ούτε γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατανάλωση φαρμάκων. Ο κ. Ραγκούσης τόνισε ότι η βιομηχανία σήμερα ζητά προβλεψιμότητα, γιατί οι συμφωνίες που γίνονται με την κυβέρνηση δεν τηρούνται, καθώς στη διάρκεια του χρόνου τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα διαχειριστούμε τον προϋπολογισμό, ποια είναι η πραγματική κατανάλωση και πού θέλουμε να την φτάσουμε, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κρατικό επίπεδο, είναι λογικό να δημιουργούν αντιδράσεις στην αγορά. Τέλος ανέφερε ότι η τιμολόγηση και η διαπραγμάτευση των φαρμάκων δεν θα πρέπει να μπλέκονται.