Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα την επάνοδο των ιδιωτικών συνεργείων στο ΕΣΥ και την ανανέωση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των εργαζομένων στην υγεία, κατέθεσαν 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές τονίζουν ότι η επάνοδος του ΕΣΥ στο καθεστώς των ιδιωτικών συνεργείων, δεν αιτιολογείται με κανένα τρόπο. Κοστίζει πολύ παραπάνω στο Κράτος και μετατρέπει ξανά τις δημόσιες δομές υγείας σε πεδίο «εργασιακής γαλέρας» και σκληρής εκμετάλλευσης. Είναι μια αμιγώς πολιτική απόφαση που  υπηρετεί απροσχημάτιστα τη νεοφιλελεύθερη εμμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη για «λιγότερο Κράτος και περισσότερη αγορά » στην Υγεία, αλλά, κυρίως, εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχασαν την προνομιακή τους πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε υλοποιήσει, με το ν.4506/2017, την «απεξάρτηση» των δημόσιων δομών υγείας από τα εργολαβικά συνεργεία και τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών αυτών με εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με συγκεκριμένα κριτήρια υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ  και με ατομικές συμβάσεις εργασίας διετούς διάρκειας.  Αυτή ήταν μια σημαντική παρέμβαση απο-ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ που διασφάλισε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής στο προσωπικό που απασχολείται στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη ρύθμιση υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον , αφού οι συμβάσεις ΣΟΧ – σε σύγκριση με τις εργολαβικές συμβάσεις- έχουν μειωμένο δημοσιονομικό κόστος και εξασφαλίζουν καλύτερες υπηρεσίες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την ποιότητα της συνολικής υγειονομικής φροντίδας, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα χώρων υψηλής μολυσματικότητας.

Ο Υπουργός ερωτάται εάν προτίθεται να προχωρήσει σε σε ανανέωση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) έτσι ώστε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος.